Solenergi for borettslag - fremtiden er her

Av Anders Rudlang den 02.01.2017 |

Del:


(*) Plusskunde:  Strømkunder som produserer egen elektrisitet og som selger overskuddskraft som kunden i
kke benytter selv 

Solenergi fra egne solceller på taket er nå mer aktuelt enn noen gang for borettslag med store takflater på rekkehus, leilighetsbygg og garasjebygg. Det ligger betydelige ubenyttede ressurser i de store takflatene som kan være perfekte for solpaneler.

Med de nye plusskundereglene for borettslag og boligsameier fra NVE og Statnett som trer i kraft fra 1.1.2017 kan et borettslag produsere strøm fra felles solcelleanlegg og bruke egenprodusert strøm til alle boenhetene i borettslaget. I tillegg kan man måle og avregne egenproduksjon (''retursalg av strøm'') individuelt for hver sluttbruker i borettslaget.

Dette betyr at borettslag og boligsameiere kan dra fordeler av å bruke ett stort, felles solcelleanlegg, samtidig som den enkelte beboer kan avregne sitt forbruk separat og få sin del av innsparing og inntekt fra solcelleproduksjonen.

LES OGSÅ: Når lønner det seg med solenergi for næringsbygg?

 

 

Hva koster det, og hva kan mitt borettslag spare?  

Først beregner vi hvilke takflater som egner seg for solproduksjon på alle bygg i borettslaget. Vi gjør en beregning av mulig solproduksjon gjennom året basert på ulike digitale kartverktøy, og tar hensyn til geografisk beliggenhet, hindringer for solinnstrømming, historiske værdata samt takets vinkel og utforming.

Vi beregner så kostnad for hele installasjonen med solpaneler, monteringsdetaljer, utstyr som vekselrettere og elektrisk utstyr (målere, wi-fi enheter mm.), fagmessig montering og et styringssystem som løpende gir full oversikt over produksjon og forbruk av strøm og nettleie.

Vi har oversikt over alle aktuelle støtteordninger som gjelder der hvor borettslaget / boligselskapet er lokalisert og tar med dette i den totale kalkylen for å beregne netto kostnad.

Vi ser deretter på energiforbruket i borettslaget samlet gjennom året og kan beregne mulig innsparing av nettstrøm og inntjening på salg av egen produksjon i de ulike periodene gjennom året.

Kan vi kombinere solpanel-installasjon med rehabilitering av takene i mitt borettslag?  

Mange boligselskap/borettslag har behov for oppgradering og rehabilitering av bygninger og tak for å få bedre energieffektivisering og redusere varmetap. Et solenergiprosjekt kan med fordel kombineres med oppgradering av tak. Totalkostnadene blir mindre og det er mulig å finansiere det hele som et samlet prosjekt.

Solenergi kombinert med bedre isolering vil resultere i bedre energimerking. Boligenes verdi kan stige ved å oppnå bedre energimerking.  

VIL DU VITE MER? 

 solcellepanel_energiplan_solcelle-i-norge

solcelle solenergi

Anders Rudlang

Skrevet av: Anders Rudlang

Anders Rudlang er daglig leder i Energiplan. Han har omfattende og mangeårig bakgrunn fra IKT og Energi. Anders er opptatt av å utvikle og levere avanserte løsninger og tjenester for effektivisering av energibruk i bedrifter og private boliger. Han arbeider med energistyring av energi fra strømnettet, smarte målere, Elhub, solcelleløsninger, batterilagring, elbil ladeløsninger og integrasjon av andre alternative energikilder.
false