3 spørsmål du bør stille ladeinstallatøren

Av Bjørn Kåre Kaslegard den 23.03.2017 |

Del:

Skal du ha en profesjonell ladeløsning i ditt næringsbygg, er det viktig å forsikre seg om at installatøren vet hva han eller hun gjør. Dette er spørsmålene du bør stille i forkant.

Medium-Installation Impression 2.jpgDet kan være lurt å få installert en profesjonell ladeløsning til elbilen. Foto: EV-box.com

LES OGSÅ: Derfor må du ha en profesjonell ladeløsning til din elbil

For å installere elbillader er du nødt til å ha en autorisert elbilelektriker. Det er fremdeles mange dyktige elektrikere som ikke har erfaring med elbil, siden det ennå er ganske nytt.

En seriøs leverandør av ladeløsninger for elbil sitter med mye viktig spesialkunnskap. Vi har derfor satt opp en sjekkliste over kontrollspørsmål du burde stille.

 

1. Har du hatt kurs eller erfaring med elbillading?

Elbil har eksistert i en eller annen form i Norge ganske lenge, men det var først med Tesla at markedet eksploderte.

Det betyr at mange elektrikere var ferdig utdannet lenge før elbil var særlig relevant, og ikke nødvendigvis har opparbeidet seg erfaring med de nye løsningene.

Har de hatt kurs kan du være ganske sikker på at installatøren vet hva som skal gjøres. Praktisk erfaring er selvsagt også et alternativ, men da kan det være lurt å stille noen av de videre oppfølgingsspørsmålene.

 

2. Kjenner du NEK-forskriften fra 2014?

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) utgir en jevnlig oppdatert forskrift for lavspenningsinstallasjoner.

I 2014-utgaven er det en del viktige punkter som din elbil-elektriker burde ha på det rene:

  • Det skal være egen sikringskurs for kontakter og ladestasjoner for elbil.
  • De skal også ha jordfeilvern, i praksis alltid Type B. Du trenger ikke kjenne til hva Type B betyr, men elektrikeren din burde det. Mange moderne ladestasjoner leveres også med jordfeilvern Type B integrert i ladestasjonen.
  • Hvis vanlig husholdningskontakt brukes for lading av elbil, skal den ha vern på 10A eller mindre.
  • Ladestasjoner som er tilgjengelige for alle skal i hvert fall kontrolleres minst én gang i uka, og inspiseres grundig av en fagperson årlig. Moderne ladeløsninger kan også være koblet til nett, og blir i så fall fjernovervåket og kontrollert av leverandøren av ladeinfrastruktur.
  • Ladestasjonen skal være rustet mot skade ved for eksempel påkjørsel, og underlaget må ikke risikere å rispe opp ladekabelen.

 

3. Kan du forskjellen på de forskjellige modusene?

Ladeløsninger deles inn i fire forskjellige løsninger, og elbil-elektriker/installatør burde vite hvilken som er optimal for ditt behov.

  • Modus 1: Vanlig stikkontakt, uten sikring. Denne kan føre til kortslutning i el-anlegg, og skal helst ikke brukes lenger.
  • Modus 2: Vanlig stikkontakt, men med sikring. Den beskytter mot kortslutning, men ikke mot dårlig strømtilførsel.
  • Modus 3: En smart kabel som tilpasser seg ladestasjon og elbil automatisk, slik at alt går riktig for seg. Dette er som regel det du vil ha i næringsbygg.
  • Modus 4: Samme funksjoner som Modus 3-kabel, men raskere. Denne overfører likestrøm direkte gjennom batteriet, i stedet for å måtte konvertere vekselstrømmen fra strømnettet først. En slik hurtigladestasjon er dyrere og mer effektkrevende, og er best der bilen ikke har mulighet til å stå parkert lenge.

Kan din elektriker svare på disse spørsmålene, og gi videre råd basert rundt dem, kan du være ganske sikker på at du vil få den beste løsningen for ditt næringsbygg.

Har du flere spørsmål om elbillading? Besøk vår ressurside for lading av elbil

elbillading i næringsbygg

elbil elbil-lading

Bjørn Kåre Kaslegard

Skrevet av: Bjørn Kåre Kaslegard

Bjørn kåre Kaslegard er energirådgiver i Energiplan. Han er kybernetikkingeniør og har bakgrunn fra byggautomasjon og ventilasjonsbransjen. Bjørn Kåre er opptatt av å hente det beste ut av de tekniske anleggene i ett bygg. Fokus til enhver tid er å behovstilpasse og optimalisere driften med tanke på inneklima, energiforbruk og energikostnader. Han jobber med energianalyse/rådgivning, energimerking, rådgivning innen byggautomasjon/SD og elbil ladeløsninger.
false