5 ting du må vite om trading av strøm til dine bygg

Av Bjørn Kåre Kaslegard den 21.02.2017 |

Del:

Dersom du til enhver tid ønsker tilgang til billig strøm bør du vurdere å handle strøm på børs. Her er fem ting du kanskje ikke visste om trading av strøm.

iStock-501389450.jpgBLI MED PÅ STRØMBØRSEN: Trading handler om å kjøpe billig og selge dyrt. På strømbørsen kniver aktører fra store deler av Europa om å oppnå de beste prisene.

Strømmarkedet i Norge er knyttet sammen med andre strømnett i andre deler av Europa.  De nordiske landene er samlet som ett omsetnings-område der handelen foregår på kraftbørsen NordPool.

I dag er NordPool den ledende markedsplassen for kjøp og salg av strøm i Norden og i Storbritannia, Tyskland og Baltikum. Nesten 70% av omsetningen av strøm i Norge foregår gjennom NordPool.

LES OGSÅ: EOS – Slik kontrollerer du el-forbruket i næringsbygg

LES OGSÅ: Hvordan fungerer et energistyringssystem?

Hvis du også vil delta som trader bør du kjenne til følgende punkter:


1) Privatpersoner kan ikke handle direkte på kraftbørsen

Omsetning av strøm er av-regulert i privatmarkedet i Norge. Dette betyr at det er mange som konkurrerer om de beste posisjonene og markedsprinsippene råder fritt. Du kan ikke handle direkte på kraftbørsen som privatperson, men all trading må gjøres via en mellommann.

Som f.eks. strømprodusent vil du selge din produksjon til NordPool gjennom en såkalt spot-avtale. Kraftselskapene kjøper produksjonen på NordPool og selger videre til sine kunder.

 

2) Vanlige kunder anbefales å bruke spot-avtaler

Hva er en spot-avtale? Dette er rett og slett en avtale om leveranse av strøm som baserer seg på de gjeldende prisene på NordPool-børsen. Dersom det er mye strøm til salgs på markedet vil dette naturligvis gi lavere priser, mens stor etterspørsel ofte betyr at prisene på kraftbørsen øker.

Prisene ut til forbrukene vil med en spot-avtale svinge i takt med de svingningene som skjer på kraftbørsen. Som produsent av strøm kan du utnytte høye strømpriser når du skal selge, når du er kjøper av strøm kan du kjøpe når strømprisene er lave. Ikke noe av dette lar seg gjøre med en fastprisavtale.

LES MER: Hvordan fungerer kraftmarkedet?

 

3) Trading av strøm krever bankgaranti

Hvis du ønsker å delta som trader på NordPool er du nødt til å stille med bankgaranti for det maksbeløpet du vil trade med. Dette kan dreie seg om millionbeløp og betyr i praksis at du gjør opp for handelen på forskudd.

Som kjøper av strøm oppgir du for NordPool hvor mye strøm du har mulighet til å ta imot på en bestemt tid og leveransested, og hva du er villig til å betale. Hvis du er produsent oppgir du hvor mye strøm du kan produsere og levere i en periode og hvilken pris du godtar.

Kraftkontraktene kan videreselges på nytt for høyere pris dersom prisen går opp, slik at du sitter igjen med en pen fortjeneste. Men vær forsiktig – dersom strømprisen synker vil tapet trekkes direkte fra bankgarantien din.

 

4) Situasjonen i Europa påvirker prisene i Norge

Siden NordPool strekker seg utenfor landegrensene, vil situasjonen i resten av Europa påvirke prisene her hjemme. Strømprisene i Europa er stort sett mye høyere enn de er i Norge, så i perioder hvor vi er avhengig av import vil også prisene stige.

Mye av dette skyldes at med unntak av Norge og til en viss grad Sverige, er energiproduksjonen i Europa i stor grad basert på råstoff som kull og gass. Dermed vil prisen på fossilt brensel påvirke strømprisene i høy grad.

Dette er en nødvendig konsekvens av et åpent marked på strøm – kraftutveksling innebærer også prisutveksling. Det gjelder å vite hvordan man skal utnytte det.


5) Bruk en profesjonell aktør i kraftmarkedet

Med relasjon til de store verdiene og den relativt høye risikoen bør du søke et samarbeide med en profesjonell aktør når du drive trading av strøm på NordPool.

Har du flere spørsmål? Besøk vår ressursside for automatisk styring av strøm (energistyring). 

 

Energistyring_med_Energiplan

solcelle solenergi Energistyring

Bjørn Kåre Kaslegard

Skrevet av: Bjørn Kåre Kaslegard

Bjørn kåre Kaslegard er energirådgiver i Energiplan. Han er kybernetikkingeniør og har bakgrunn fra byggautomasjon og ventilasjonsbransjen. Bjørn Kåre er opptatt av å hente det beste ut av de tekniske anleggene i ett bygg. Fokus til enhver tid er å behovstilpasse og optimalisere driften med tanke på inneklima, energiforbruk og energikostnader. Han jobber med energianalyse/rådgivning, energimerking, rådgivning innen byggautomasjon/SD og elbil ladeløsninger.
false