5 tips til å kutte energikostnader i næringsbygg

Av Tom Jonberg den 25.01.2017 |

Del:

Er strømregningen skyhøy? Slik reduserer du den!


Å kutte energikostnader i virksomheten handler om å redusere, fordele eller flytte energibruken i bygget. Hva blir gjort riktig og hva kan bli bedre?

Det er selvfølgelig stor forskjell på å kutte energikostnader i et kontor/administrasjonsbygg enn f.eks. i et produksjonsanlegg. Begynn med det enkle, få erfaring og ta neste skritt når dere ser resultater av tiltakene som gjøres.  

I mange bygg kan det være nok å formidle kunnskap, kultur og holdninger til miljø og energibruk for å bevisstgjøre alle involverte parter.

Her er fem energireduserende tips som typisk kan innføres på arbeidsplassen i et kontorbygg. Noen er enkle å innføre, mens andre vil kreve litt mer planlegging.

 

1) Reduser innetemperaturen

I kontorbygg kan man ofte leve med lavere innetemperatur selv om det er kaldt ute. Justering av temperatur kan utføres ved utprøving i samarbeid med de ansatte. Jo større lokalene er, jo mer er det å spare på å senke temperaturen med 1–2 grader.

 

2) Reduser temperaturen når det ikke er folk i lokalet.

Tidsstyring av innetemperaturen dersom lokalet ikke brukes på natten eller i helgene, kan spare deg for mange meningsløse utgifter. Det samme gjelder i ferier og andre høytider, hvor bygget står helt tomt.

LES OGSÅ: Derfor er strøm dyrere om dagen enn om natta

3) Begrens oppvarming til rom som brukes

Om det f.eks. er store arealer i et kontorbygg som ikke er utleid, er det lurt å begrense oppvarmingen i disse. Det er selvsagt ingen grunn til å ha jevn oppvarming gjennom hele bygningen om ikke hele bygningen blir brukt.

 LES OGSÅ: Skole kuttet energiforbruket med 66%

 

4) Tilstedeværelses- og dagslysdetektorer

Installer bevegelsessensorer som skrur av og på lyset ettersom det er bevegelse i rommet. Mange er ikke bevisst på å skru av lyset etter seg. Det er heller ikke alltid nødvendig å ha full flombelysning av utearealer. I slike tilfeller kan det være smart å installere bevegelsessensorer slik at lyset kun er på om det er bevegelse i området. Det er heller ikke alle steder det er nødvendig ha lyset på om dagen. På slike steder kan man ha sensor som gjør at lyset skrur seg av og på ettersom det blir dag eller natt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

iStock-613793900.jpgTIDSSTYRING: Det er ikke hensiktsmessig å la lys og varme stå på hele natten hvis det ikke er folk i bygget. 

 

5) LED-lys 

Det er i dag mange nye løsninger for kontor- og arbeidsplassbelysning som baserer seg på LED-teknologi. Ved å skifte ut lysrør og gammel teknologi med LED, vil energibruk for belysning kunne senkes dramatisk. En investering i ny LED-basert teknologi vil spares inn på kort tid.

 

Energitiltakene som merkes på strømregningen

Over har vi nevnt noen relativt enkle tiltak, men det kan også være større energisluk som sender strømregningen til værs. Mangel på isolering og ineffektive ventilasjonsanlegg er eksempler som kan være pengesluk. Vi erfarer at f.eks. varmepumper og ventilasjonsanlegg i visse tilfeller ikke er samkjørte og arbeider mot hverandre, noe som igjen medfører et unødvendig høyt energibruk. 

For å kunne styre energibruken i detalj, anbefaler vi også å gå til innkjøp av et energistyringssystem. Det vil automatisk og kontinuerlig kunne tilpasse seg langt flere faktorer enn de fleste er villige til å følge med på manuelt.

LES OGSÅ: 6 tips til hvordan bedrifter velger riktig energileverandør

 

Er bygget energimerket?

Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal i følge norsk lov være energimerket. Det betyr at du må kalle inn en ekstern rådgiver til å utføre energimerking og lage en energiattest med tiltaksplan. Energirådgiveren vil blant annet analysere byggets konstruksjon og elektriske anlegg for å kunne gi en energiattest. De færreste bygg får full score i energiattesten, noe som resulterer i en tiltaksplan med punkter til lønnsomme energitiltak for bygget.

 

energistyringsverktøy_webbasert

energimerking miljø

false