6 tips til hvordan bedrifter velger riktig energileverandør

Av Bjørn Kåre Kaslegard den 17.01.2017 |

Del:

Jo større bygg og jo større energibehovet er, jo viktigere er det å se stort på det når det kommer til energiforbruk. Se ikke bare på beløpet på strømregningen, men vurder hvilke alternativer som finnes for å redusere det totale energibehovet og dermed spare kostnader.


De beste energileverandørene er de som ikke bare selger strøm, men som også kan gi gode råd og tilby løsninger med det formål å redusere bedriftens totale energibehov, noe som igjen gir reduserte kostnader og en grønnere miljøprofil.

Saken fortsetter under bildet.

iStock-517679552.jpgENERGIKREVENDE: Et lager krever god belysning, regulert temperatur og fulladede gaffeltrucker. Hva med å plassere solcellepanel på den store takflaten?

 

Hvorfor velge en energileverandør som leverer mer enn bare strøm?

 

1. Bli mer miljøvennlig

Skal virksomheten bli mer miljøvennlig, må man se til fornybare energikilder. Mange strømselskaper tilbyr nå garantert fornybar energi. Det vil si at man garanterer at strømmen ikke er importert fra utenlandske kull- eller atomkraftverk. Mange er ikke klar over at selv om vi i Norge hovedsakelig produserer fornybar vannkraft, eksporteres mye av den strømmen til utlandet. 

Les også: Skole kuttet energiforbruket med 66%

 

2. Bedre oversikt og forenkling av hverdagen

Mange bygg er fortsatt preget av eldre elektriske anlegg og styringssystemer.

Det ligger store muligheter i kostnadsreduksjoner ved å etablere moderne energistyringssystemer som f.eks. kan flytte forbruk fra dyre perioder til billigere perioder, samt f.eks. justere innetemperaturen automatisk etter tid på døgnet .

Eksempelvis kan man vurdere et moderne Sentralt Driftskontrollanlegg (SD-anlegg) som reduserer driftskostnadene ved å redusere og optimalisere forbruket.

 

3. Redusere kostnader

I små lokaler kan det være nok å inngå avtale med den billigste strømleverandøren over tid.

Sjekk at strømprisen som tilbys ikke er en kortsiktig lokkepris, men at man har en avtale som er billigst over minimum 1–2 år.

Større bedrifter kan se på investeringer som reduserer det totale energibehovet, mens de med virkelig stort energibehov kan vurdere å trade strøm i det europeiske kraftmarkedet.

 

4. Produser din egen strøm

Vi ser også at stadig flere installerer solcelleanlegg på sine næringsbygg.

Dersom bedriften har gode solforhold og tilstrekkelig areal med solcellepaneler kan man i perioder produsere mer energi enn man forbruker. Da kan bedriften bli en såkalt «plusskunde» eller «prosumer» (producer + consumer = prosumer).

Det betyr at dere kan selge overskuddsstrømmen tilbake til nettet og faktisk tjene penger på egen kraftproduksjon. Velg en energileverandør som også kan kjøpe overskuddsproduksjonen din.

 Les også: Solcellestrøm for bedrifter er hyperaktuelt!

 

5. Få hjelp til å iverksette tiltak som reduserer energibehovet

En profesjonell energirådgiver kan hjelpe bedriften med å implementere tekniske løsninger som reduserer energibehovet.

Om man bestemmer seg for å installere solcelleanlegg eller energistyringssystem, så sparer man seg for mange utfordringer om man har profesjonelle til å lede prosessen.

 

6. Bruk støtteordningene

Om man kan legge frem en god plan for implementering av grønne, fremtidsrettede løsninger kan man kvalifisere for økonomisk tilskudd fra Enova.

Enova er et statlig foretak som er eid av Olje- og energidepartementet og ble opprettet i 2001 for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Velg en energileverandør som kan hjelpe din virksomhet med å kartlegge muligheter og sende inn søknader.

 

Energistyring_med_Energiplan

solcelle Energistyring miljø

Bjørn Kåre Kaslegard

Skrevet av: Bjørn Kåre Kaslegard

Bjørn kåre Kaslegard er energirådgiver i Energiplan. Han er kybernetikkingeniør og har bakgrunn fra byggautomasjon og ventilasjonsbransjen. Bjørn Kåre er opptatt av å hente det beste ut av de tekniske anleggene i ett bygg. Fokus til enhver tid er å behovstilpasse og optimalisere driften med tanke på inneklima, energiforbruk og energikostnader. Han jobber med energianalyse/rådgivning, energimerking, rådgivning innen byggautomasjon/SD og elbil ladeløsninger.
false