Derfor er strøm dyrere om dagen enn om natta

Av Bjørn Kåre Kaslegard den 20.01.2017 |

Del:

Hvordan strømmarkedet fungerer kan for mange fremstå som ganske komplekst. I denne artikkelen skal vi forklare hvordan det fungerer og forklare påstanden “derfor er strøm dyrere om dagen enn om natta”.


iStock-515604626.jpgLAV ETTERSPØRSEL: På natta brukes det mindre strøm enn om dagen. Med lav etterspørsel blir også prisen lavere.

Strømmen må leveres akkurat når du trenger den, og den må også produseres samtidig som du bruker den. På vinteren har vi mye høyere forbruk enn på sommeren fordi vi bor i et kaldt land og mye av oppvarmingen i byggene våre er basert på elektrisitet.

De aller fleste virksomheter med et visst forbruk har i dag timesmålte anlegg. Det betyr at prisene på strøm fra nettet vil variere pr. time.

Innen utgangen av 2018 vil også alle private husholdninger i Norge få timesmålt sitt  forbruk. Det forventes at timeprisene på strøm vil få enda større variasjoner når alle har timesmålte anlegg.

Les også: EOS – Slik kontrollerer du el-forbruket i næringsbygg

 

Tilbud og etterspørsel

Strømprisene varierer med tilbud og etterspørsel. Eksempelvis blir strømprisen høy om det er lite vann i magasinene i kombinasjon med høyt strømforbruk som følge av oppvarming på vinteren.

Bruken varierer konstant når du f.eks. skrur av og på elektriske apparater eller justerer temperaturen på panelovnen. Om morgenen skal folk flest dusje, lage kaffe og bruke hårføneren. Det gjør at bruken er særlig høy på morgenen. På ettermiddagen når folk kommer hjem fra jobb er også bruken høy. På natten ligger vi og sover, så da er forbruket normalt lavt.

Og akkurat derfor er strømmen dyrere på dagen enn om natta; fordi etterspørselen er større på dagen enn om natta. Dermed tar man en høyere pris for strømmen som blir levert på dagen, og lavere for den som blir levert på natta. Forskjellen mellom hverdager og helgedager blir også større med fremtidige timesmålte anlegg.   

 

Hvordan kan du utnytte prissvingningene til din fordel?

Kort fortalt gjelder det å handle strøm til tider der prisene er lave - og fra de markedene som har den laveste prisen til enhver tid.

For å utnytte prissvingningene må du ha den riktige strømavtalen. En fastpris-avtale vil ikke fungere optimalt for store forbrukere i næringslivet, for den plukker ikke opp prissvingningene. Dermed må du se etter en spotpris-avtale der prisen på strømmen varierer etter tilbud og etterspørsel i markedet. Vær klar over at dette kan slå ut begge veier; Du får med deg både bunn-prisene og topp-prisene.

Les også: Energistyring (og 4 andre tjenester Energiplan tilbyr din bedrift)

 

Du kan trade strøm

Så hvordan skal du komme deg unna pris-toppene? Jo, da må du trade strøm! For at det i det hele tatt skal være mulig å kunne trade strøm døgnet rundt, er man avhengig å ha en timesmåler tilknyttet anlegget ditt. Deretter kan man trade strøm gjennom f.eks. en aktør som Nord Pool. Nord Pool tilbyr strøm fra produsenter over hele Europa og strømmen du får til din bedrift blir tradet av egne porteføljeforvaltere, dersom du ikke velger å gjøre trading-jobben selv. På den måten har man til enhver tid tilgang på den billigste strømmen som er tilgjengelig i markedet.

Les også: 5 ting du må vite om trading av strøm til dine bygg

 

Få oversikt

Et sentralt driftskontrollanlegg (SD-anlegg)reduserer driftskostnadene ved å redusere og optimalisere forbruket. Med anlegget kan du blant annet få ut kurver og statistikk på hva som bruker strøm når, og dermed kan du justere strømforbruket etter når prisene er lave.

Har du flere spørsmål? Besøk vår ressursside for automatisk styring av strøm (energistyring). 

Energistyring_med_Energiplan 

Energistyring

Bjørn Kåre Kaslegard

Skrevet av: Bjørn Kåre Kaslegard

Bjørn kåre Kaslegard er energirådgiver i Energiplan. Han er kybernetikkingeniør og har bakgrunn fra byggautomasjon og ventilasjonsbransjen. Bjørn Kåre er opptatt av å hente det beste ut av de tekniske anleggene i ett bygg. Fokus til enhver tid er å behovstilpasse og optimalisere driften med tanke på inneklima, energiforbruk og energikostnader. Han jobber med energianalyse/rådgivning, energimerking, rådgivning innen byggautomasjon/SD og elbil ladeløsninger.
false