Derfor må du energimerke ditt næringsbygg

Av Anders Rudlang den 16.05.2017 |

Del:

Alle som eier et næringsbygg har krav på å energimerke det. Vi forklarer hvorfor det er lovpålagt, og samtidig hvordan du kan tjene på det.

næringsbygg energieffektivt.jpg
Jo større lokalene er, jo mer er det å spare på energisparetiltak som å senke temperaturen med 1–2 grader og tidsstyring og bevegelsessensorer som skrur av og på lyset etter behov. Les mer: 5 tips til å kutte energikostnader i næringsbygg

 

Alle næringsbygg må gå gjennom en energimerkingsprosess for å kartlegge hvor energieffektive de er. I tillegg skal attesten henge synlig tilgjengelig for besøkende dersom bygget er på 1000 kvm eller mer. Ellers skal den også være søkbar gjennom Altinn, noe du kan gjøre gjennom energimerking.no. I tillegg til å opplyse andre om energieffektiviteten i bygget, kan den gi deg gode pekepinner på hvordan du kan stramme inn driften.

LES OGSÅ: Hvordan utfører energiplan en energiattest?

 

Hva står i en energiattest?

Energiattesten vil i første rekke omhandle de fysiske forutsetningene til bygget. Det vil si hvordan isolasjon, vinduer, bygningskropp, og tekniske anlegg påvirker energibruken. Hvordan bygget driftes i praksis kan regnes ut samtidig, men er ikke det attesten i hovedsak skal vise.

LES OGSÅ: Visste du at alle yrkesbygg over 1000 kvm må ha energimerking?

En energirådgiver vil analysere bygget og regne ut hvor mye energi det vil kreve i løpet av et år. På grunnlag av dette får det en karakter fra A–G, hvorav A og B tilsier at det utmerker seg positivt. Det betyr ofte at det har installert løsninger som solceller eller varmepumpe. Dette gjelder ikke for flertallet av næringsbygg i Norge, som ofte scorer så lavt som E eller dårligere.

solceller og energiattest.jpg
Installasjon av solcellepanel utmerker seg postitivt på karakterskalaen på energiattesten til ditt næringsbygg. Les mer her.

 

Hvem kan utføre en energimerking?

Energimerking er en komplisert jobb, og er nødt til å gjøres av en kvalifisert ekspert. En ekspert skal ha ingeniørkompetanse på bachelornivå, med hovedvekt på bygningsteknikk og energifag. I tillegg skal eksperten ha minst to års praksis fra energiberegninger for bygninger med tekniske anlegg.

Med riktig kompetanse har byggeier lov til å utføre energimerking selv, så lenge eier ikke er tilknyttet bedriften som benytter bygget.

 

Fordelene ved en energiattest

En energirådgiver som utfører attesten vil samtidig sette opp en liste over foreslåtte tiltak for å gjøre driften av bygget mer effektiv. Det er bare forslag, men siden de vil spare deg for driftskostnader på sikt, er det som regel en investering som vil gi avkastning. Om ikke du velger å implementere dem med én gang, er det uansett smart å ha dem i bakhodet neste gang bygningen skal oppgraderes eller vedlikeholdes.

LES OGSÅ: Slik kontrollerer du el-forbruket i næringsbygg

Du får ikke leie ut eller selge bygningen uten en gyldig energiattest. Hvis bygningen ikke følger gjeldende forskrifter, er det få som vil være interesserte i å betale for bruk av den. I tillegg kan det å skilte med grønnere energi være et godt salgsargument, både grunnet lavere kostnader, og som kilde til et bedre omdømme. Det kan fort bli det som skiller deg positivt fra konkurrentene.

 

New Call-to-action

energimerking

Anders Rudlang

Skrevet av: Anders Rudlang

Anders Rudlang er daglig leder i Energiplan. Han har omfattende og mangeårig bakgrunn fra IKT og Energi. Anders er opptatt av å utvikle og levere avanserte løsninger og tjenester for effektivisering av energibruk i bedrifter og private boliger. Han arbeider med energistyring av energi fra strømnettet, smarte målere, Elhub, solcelleløsninger, batterilagring, elbil ladeløsninger og integrasjon av andre alternative energikilder.
false