Dette betyr smartmåler (AMS) for din bedrift

Av Sven Kåre Anfinset den 22.11.2017 |

Del:

Smartmålerne rulles ut i massiv skala. Men visste du at det kan lede til økte driftskostnader?

electricity-costs-picture-id516505989.jpg

Innen 2019 skal manuell strømavlesning være en saga blott. Det betyr at landet rundt skiftes de gamle strømmålerne ut med de nye nettilkoblede variantene – AMS – som automatisk leser av strømmen én gang i timen. Det er enkelt og praktisk, men det vil sannsynligvis også avsløre at du har betalt for lite – frem til nå. (NB! Gjelder ikke for bedrifter i næringsbygg med målere som det passerer mer enn 100 000 kWh per år, da disse allerede har hatt timesmåling og effektavregning  i en årrekke).

LES OGSÅ: Derfor automatiseres strømmålingen

 

Farvel til profilmåling

Tradisjonelt sett har strømselskapene benyttet seg av såkalt profilmåling. Det betyr at ut fra den manuelle månedlige avlesningen, vil de måtte regne ut et anslag på når på døgnet, og hvor mye strøm du har brukt, basert på din «profil». Den vil være basert på kanskje 10 000 andre i ditt område med et lignende forbruksmønster. En kvalifisert gjetning, med andre ord.

Nå som strømselskapene får tilgang på ditt faktiske forbruksmønster time for time (eller fire ganger i timen hvis ønskelig!), vil prisene også bli mer rettferdige. Med AMS kan strømselskapene bevise at du bruker mye strøm under effektopper (når strømmen er dyrest), der de tidligere har gitt et anslag. Dermed blir det viktigere å tilpasse strømmen ut i fra effekttoppene i markedet, slik at du ikke bruker mye unødvendig strøm når strømmen er på sitt dyreste. 

 

Timepris blir vanligere

Så hva er det egentlig snakk om her? Har nettselskapene bare vært dårlige til å regne overslag?

Nja.

De fleste av oss har et forbruksmønster som går opp og ned ut fra tidspunkt på døgnet, og jo flere som bruker strøm, jo høyere belastet blir strømnettet. Slike effekttopper er lite gunstige, og i sin ytterste konsekvens blir nettet nødt til å bygges ut for å kunne opprettholde den enorme etterspørselen. Nettselskapene vil ta høyere priser for å regulere bruken, og med de nye målerne blir det lettere å gå over til en timeprisbasert modell – såkalte spotprisavtaler.

LES OGSÅ: 5 ting du må vite om trading av strøm til dine bygg

Det er åpenbart mye lettere å følge en slik betalingsmodell om du faktisk kan måle forbruket eksakt. Nettselskapene har jo ikke kunnet kreve mer penger av deg bare fordi du sannsynligvis bruker mye strøm under effekttoppene. Nå har de derimot faktisk forbruk å støtte seg til.

 

Hvordan tilpasse forbruket?

De gode nyhetene er at spotprisavtaler kan fungere svært godt – det krever bare litt ekstra tilrettelegging. Det er jo ikke bare strømavleserne som kan automatiseres – gjenstandene som bruker strømmen kan følge med.

Ved å gjøre en energianalyse kan du få en mye bedre oversikt over hva som bruker mest strøm i bedriftsbygget ditt, og når det belaster strømnettet mest. Ut fra denne analysen kan du bruke et energistyringssystem til å automatisk legge opp strømforbruket slik at du unngår de verste toppene, eller bare la være å sløse.

Lys kan gå av i rom som ikke brukes. Varme eller air condition kan dempes når nettet belastes som verst. Har du solcellestrøm kan denne brukes når effekttoppene pågår.

LES OGSÅ: Fordeler med solceller og solcellestrøm

Smartmåleren vil rapportere tilbake at bygget ditt har et sunt og fornuftig forbruk – og strømregningen vil tilpasses deretter.

energistyringsverktøy_webbasert

Smartmåler (AMS)

Sven Kåre Anfinset

Skrevet av: Sven Kåre Anfinset

Sven Kåre Anfinset er energirådgiver i Energiplan. Han har jobbet som bedriftsrådgiver i Ustekveikja Energi i 11 år og er opptatt av å finne optimale løsninger for bedrifter som ønsker å redusere sine energikostnader gjennom riktig strømavtale og reduksjon i forbruk.
false