Dette kan du tjene på en total solcelleløsning

Av Tom Jonberg den 28.11.2017 |

Del:

Har du et større næringsbygg med f.eks 5000 m2 takflate som kan utnyttes til solenergi? Da kan en total løsning være aktuelt - og her er det du må tenke på. 

Solcelle-blogginnlegg-Energiplan.png
Et kontorbygg med mange parkeringsplasser vil snart nærmest være pålagt å tilby ladestasjoner for elbil. Kombiner installasjonen med solcelleanlegg slik at du kan unngå de verste effekttoppene ved å koble solcelleanlegget opp mot ladestasjonene.

LES OGSÅ: Case: Norges mest energieffektive svømmehall

Det er ikke bare å sette opp et solcelleanlegg og si seg ferdig. Tenk igjennom: 

Hvor stort er bygget ditt? Et stort takareal betyr muligheter for en stor installasjon som kan produsere mye strøm. Til gjengjeld krever det i praksis at du må dele opp den totale installasjonen i mindre anlegg og koble dem sammen. Dette p.g.a. begrensninger for hvor mange kWp hver vekselretter/inverter kan handtere. Hvert anlegg består da av grupper med solcellepaneler, koblet til hver sin vekselretter. Strømmen går videre fra disse og inn i byggets elektriske infrastruktur.

Har du muligheter for en såpass stor installasjon, er det viktig at du gjør en analyse og ROI-kalkyle for anlegget. Du skal vokte deg for useriøse aktører som ofte bare går for én standardstørrelse på anlegget, når du egentlig ville hatt muligheten til å installere et større og mer optimalt anlegg.

 

Kobling til energistyring

Du ønsker full kontroll over ditt nye solcelleanlegg mht produksjon og hvordan du bruker den produserte strømmen. Med et sentralt energistyringssystem kan du utnytte solstrømmen i de perioder av dagen hvor sola skinner til å varme opp varmtvannsbeholdere, gulvvarme, svømmebasseng og andre ''lange laster'.

Du kan også lagre overskuddsstrømmen i lokale batterier hvis dette er installert. Det er også mulig å kople energistyringssystemet opp mot bygningens eksisterende SD-anlegg, som styrer varme, ventilasjon og andre driftselementer. Da får du full oversikt over hva du produserer av solenergi og hvor du bruker det.

Med smart varmestyring, betyr det også at anlegget selv kan justere bruken av solstrøm og vanlig strøm, alt etter hvor det trengs. I det hele tatt er du interessert i å få alle driftselementene til å fungere i tandem med hverandre, og det inkluderer nå også solcelleanlegget.

LES OGSÅ: Slik tilrettelegger du for solenergi i næringsbygg

 

Plusskundeordning

Det er sannsynlig at du i enkelte perioder (timer) vil produsere mer strøm enn du kan bruke selv. Det kan bety høy produksjon, altså at det er mye sol, eller lavt forbruk, for eksempel i helger eller i ferien. Dette kan du utnytte gjennom strømselskapets plusskundeordning, som lar deg selge overskuddsstrømmen tilbake til strømnettet, og f.eks. sette pengene inn på en såkalt solkonto. Du får også en oversikt over hvor mye strøm har solgt, som en del av energistyringssystemet.

LES OGSÅ: Slik kan du kutte i energikostnadene som Plusskunde.

 

Elbillading

Et kontorbygg med mange parkeringsplasser vil snart nærmest være pålagt å tilby ladestasjoner for elbil. Går disse på en egen måler/kurs betyr det at du må betale egen nettleie, som dessverre er den dyreste delen av strømregningen. Unngå evt. de verste effekttoppene ved å koble solcelleanlegget opp mot ladestasjonene, slik at bilene først og fremst kan lades uten ekstra kostnader. Dersom du vurderer både ladestasjoner og solceller, er det mye å spare på å installere begge deler på én gang.

Har du flere spørsmål om solcellestrøm? Besøk vår ressurside for installering av solcellepanel. 

 

solcellepanel_næringsbygg

solcelle solenergi

false