Dette kjennetegner en seriøs solcelleleverandør

Av Tom Jonberg den 09.10.2017 |

Del:

Når bedriften har valgt å gå for solenergi, er det beste man kan gjøre for å sikre seg et vellykket resultat å velge en seriøs leverandør med kompetanse på solstrøm.

eco næringsbygg og solcellepanel.jpg

Det vil nok de fleste være enige i – men hvordan velge en seriøs leverandør av solcelle-teknologi?

Under finner du en liste over hva du bør se etter før du velger leverandør.

LES OGSÅ: Når lønner det seg med solenergi for næringsbygg?

 

1. Lang erfaring med montering

God kompetanse innenfor solenergi er nøkkelen. Solenergi er et fag hvor både kunnskap og erfaring er viktig.

En god indikator på leverandørens erfaring er antall installasjoner som er utført og hva slags anlegg som er installert. Skal man installere solcelleanlegg i et næringsbygg eller borettslag bør leverandøren ha erfaring fra denne type installasjoner og anlegg. Selve anlegget skal være riktig dimensjonert og gi den ytelsen man har avtalt – og til rett pris. Og det er ikke sikkert at laveste pris er den beste prisen.

Solel.as er Energiplans leverandør av solcelleanlegg.

LES OGSÅ: Case: Norges mest energieffektive svømmehall

 

2. Kjenner kravspesifikasjon og godkjenninger

Kjenner leverandøren til de nødvendige krav som stilles og godkjenninger som må på plass?

Både kommunene og Enova kan ha aktuelle støtteordninger, er dette noe leverandøren kjenner til?

LES OGSÅ: Slik får du støtte til å installere solceller (næringsbygg)

Om det ikke gis støtte direkte til solcelleanlegg, kan det være midler tilgjengelig for prosjekter innenfor miljø og energi.

Solenergianlegg er ikke lenger bare solceller på taket. Bygningsintegrerte solceller (BIPV) for både tak og fasade/vegg byr på mange muligheter både for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Det er viktig at leverandøren har erfaring med disse alternativene slik at du rådgis på de beste alternativene.

LES OGSÅ: Slik fungerer et strømproduserende solcelleanlegg

 

3. Er en erfaren prosjektleder og energirådgiver med gode referanser

Solenergianlegget skal kobles til strømnettet i bygget. Dette krever tilkobling av godkjent elektriker samt godkjenning av nettleverandøren i området.

Plusskundeavtale med strømleverandør må også på plass hvis man skal kunne selge strømmen om man produserer mer enn man har behov for selv i perioder. Dette bør leverandøren av solenergiløsningen ha erfaring med.

Selve prosjektgjennomføringen er meget viktig for en god opplevelse av installasjonsprosessen for solstrømanlegget.

De beste til å gi tilbakemeldinger om gjennomføringen er de som har fått installert egne anlegg. Hva sier de, hvilke erfaringer har de? Det er viktig å sjekke referansene og høre hva de kan fortelle. Vurder også om tidsplanen for installasjonen er realistisk.

 

4. Gir deg en mulighetsanalyse

Den første kontakten med leverandøren gir også et inntrykk av hvilken kompetanse og erfaring som innehas. Hvilken informasjon og vurdering ligger bak tilbudet fra leverandøren - er det basert på befaring eller kun informasjon man kan innhente via internett? Det er ikke sikkert at det vil være akseptabel økonomi i alle anlegg. En solid leverandør bør kunne gi en mulighetsanalyse over bygningsmassen. Denne vil kunne avklare egnetheten for solstrømproduksjon basert på kalkyler for mulig solstrømproduksjon gjennom året. Dette er avhengig av geografisk beliggenhet, solinnstrømming, lokale værforhold gjennom året med temperatur, snøforhold etc.

LES OGSÅ: Slik utfører vi en solcellekalkyle for næringsbygget ditt 

Mulig strømproduksjon sammenlignes med strømforbruket gjennom året, dette vil gi nyttig informasjon om lønnsomheten i prosjektet.

Viser mulighetsanalysen at det er økonomi i prosjektet, bør det følges opp med fysisk befaring for en grundigere vurdering av bygg og omgivelser mm. Dette vil igjen gi et godt grunnlag for et endelig tilbud.

 

5. Følger retningslinjene for logistikk, montering og tilkobling

Leverandøren må også ha kontroll på logistikk mht. leveranser, montering og tilkopling av solenergianlegget. Be om utkast til en prosjektplan med tidssatte aktiviteter.

Tilbyr leverandøren dataløsning for visualisering av solstrømproduksjon?

Å velge en leverandør som i tillegg til solenergi har kunnskap om ‘’vanlig’’ strøm vil være en stor fordel. Tilknytning til nett, avregning og betaling for plussproduksjon vil da bli mye lettere å få på plass.

Velger du en leverandør med dokumentert bakgrunn fra det meste av dette vil du kunne få på plass en bra solcelleløsning for ditt bygg.

Har du flere spørsmål om solcellestrøm? Besøk vår ressurside for installering av solcellepanel.

solcellepanel_næringsbygg

solcelle solenergi

false