Energistyring (og 4 andre tjenester Energiplan tilbyr din bedrift)

Av Tom Jonberg den 20.02.2018 |

Del:

 solcelle_borettslag_illustrasjon.png

 

Energirådgivning

Vi har egne energirådgivere som kan foreta analyse av ditt elanlegg, hvordan bedriften din bruker strøm og hva som kan gjøres for å redusere forbruk. Vi setter så opp hele energibruken for bedriften din i vårt system, med direkte uthenting av data som viser forbruk av strøm og nettleie, med variasjoner gjennom dag, uke og måned. Her kan vi f.eks. følge opp og unngå at du får effekttopper akkurat når strøm og nettleie er høyt priset. Proaktiv informasjon og rådgivning sikrer best totaløkonomi for din bedrift.

Her er de viktigste punktene vi vil kunne hjelpe deg med:

 • Energianalyse ved hjelp av omfattende simuleringsverktøy.
 • En total gjennomgang av din bedrifts energiforbruk.
 • Prisoptimalisering gjennom riktig strømavtale og tiltak mot effekttopper.
 • Tilpasning av bruks- og driftsmønster
 • Finkalibrering av tekniske anlegg.
 • Energimerking av bygningen.
 • Lønnsomhetskalkyle for solcellepaneler.

 

Strømavtaler

Sammen med Ustekveikja Energi kan vi tilby flere forskjellige strømavtaler, basert på spotpris. Dette er altså den typen avtale hvor prisen varierer avhengig av effekttopper. Med tilretteleggingen vi tilbyr er dette mye gunstigere enn en fastprisavtale. Velg avtalen som passer best for din bedrift. Vi kan anbefale beste avtale av følgende, basert på ditt historiske forbruksmønster:

 • Spot næring
 • Spot med aktiv handel
 • Spot med forvaltning
 • Spot med tak

 

Energistyring

Vi kan hjelpe deg med å legge opp ditt bedriftsbygg for best mulig utnyttelse av energien. Du vil også selv få tilgang til vår avanserte men brukervennlige webløsning, for selv å kunne styre og følge med på forbruket ditt. 

 

 • Forbruk i valgfrie perioder
 • Priser
 • Temperaturer
 • Prognoser
 • Sammenlikning av perioder
 • Effektrapporter med effekttopper på månedsbasis
 • Økonomioversikter
 • Egendefinerte rapporter

 

Solceller

Under rådgivningsprosessen kan vi avgjøre om det vil være lønnsomt for din bedrift å installere solcellepaneler. Vi sjekker takflater, solinnstrømming på taket, fysiske hindringer, energiprognoser, potensiell gevinst, og mye mer. På denne måten kan du kan unngå effekttopper, og til og med selge overskuddsstrømmen din. Analysene bygger på vår ekspertise, elektronisk tilgjengelig informasjon, din bedrifts forbruksinformasjon, samt avanserte dataverktøy som gjøres tilgjengelig for deg.

 

Lading av elbil

Enten du har parkeringsplasser for ansatte eller kunder, blir elbillading bare mer etterspurt for hvert år. Vi regner med det bare er et par år til det finnes 400.000 elbiler på veiene, og ladeinfrastrukturen i Norge er ennå ikke god nok til å kunne støtte dette. For bedriftskunder vil det være mye å hente ved å være i tet med å tilby elbillading. Vi kan kartlegge mulighetene for deg – både hvorvidt det er mulig, og hvordan det kan lønne seg – samt sette sammen en totalleveranse i samarbeid med ladeleverandøren EV-Box. Dette kan enkelt kobles opp mot energistyringssystem.

Har du flere spørsmål? Besøk vår ressursside for automatisk styring av strøm (energistyring). 

Energistyring_med_Energiplan

Energistyring

false