Fordeler med solceller og solcellestrøm

Av Tom Jonberg den 04.10.2017 |

Del:

Hvor lønnsomt solceller og solcellestrøm vil være avhenger av flere parametere – noe vi vil si mer om videre.

iStock-93331362-916113-edited.jpg
Sannsynligvis vil det være flere grunner til å ta i bruk solstrøm enn bare økonomien i dette. Miljøhensyn, utnyttelse av verdier, forbedret energistandard og omdømme er noen eksempler.

Har du flere spørsmål om solcellestrøm? Besøk vår ressurside for installering av solcellepanel.

Produser egen strøm

Den mest åpenbare fordelen med solceller er jo at man kan utnytte energien fra sola til å produsere egen strøm – kortreist solstrøm – som vil redusere behovet for å kjøpe strøm. På dager med ekstra god solinnstråling vil man til og med kunne selge strøm tilbake til strømleverandøren. Dette vil selvfølgelig avhenge av både strømbehov og solcelleanlegg.

Når man selger strøm tilbake til strømleverandøren er man blitt en Plusskunde.

LES OGSÅ: Slik kan du kutte i energikostnadene som Plusskunde

 

Reduser driftskostnadene

Strømprisene varierer etter tilbud og etterspørsel. Når mange bruker strøm samtidig blir det dyrere pga. effekttopper i strømnettet. Med egenprodusert solstrøm får man mulighet til å kunne utnytte og utjevne variable strømpriser ved effekttopper. Dette gjøres aller best om man installerer batterier i tillegg. Effektiv energistyring av eget forbruk vil selvfølgelig også ha betydning for hvor mye egenprodusert solstrøm kan påvirke de totale energikostnadene. Behovet for strøm og ladeanleggets- og batterianleggets kapasitet vil avgjøre hvor lønnsomt det vil være å produsere egen strøm.

Det skal kanskje noe til for å tjene penger på egenprodusert strøm ved å produsere mer enn man forbruker, men man vil i alle fall kunne redusere energikostnadene betydelig ved egenprodusert strøm. I tillegg vil man kunne få bedre forutsigbarhet for energikostnadene.

 

Lagring av solstrøm - selg når strømmen er dyrest

Knyttet opp mot en lokal batteriløsning vil man kunne lagre solstrøm når nettstrøm er rimeligst og bruke og/eller selge når den er dyrest. For den solstrømmen du bruker selv, enten direkte eller via batterilagring, vil du i tillegg spare nettleiekostnadene.

LES OGSÅ: 5 ting du må vite om trading av strøm til dine bygg

Si det er en solfylt søndag i juni uten at noen er på jobb. Solcellene på næringsbygget eller bedriften fortsetter trofast å produsere strøm selv om ingen trenger alt som produseres akkurat da. I stedet for å la den gå til spille (eller lagre den i batterier) kan du få betalt for strømmen du ikke bruker. Ved å etablere en plusskundeordning med strømleverandøren din kan du selge strømmen tilbake til strømselskapet opp til en viss grense. 100 kWp er hva du maksimalt løpende kan selge tilbake som overskuddsproduksjon fra solcelleanlegget ditt. Produserer man overskuddskraft over denne grensen må man søke konsesjon som kraftprodusent. Sannsynligheten for at ditt solenergianlegg overstiger denne grensen for produksjon er liten. Totalproduksjon i solcelleanlegget kan være mye høyere enn 100 kWp, men du vil sannsynligvis bruke det aller meste av solstrømproduksjonen selv (og spare inn betydelige beløp i strømpris og nettleie) før du produserer mer enn det du selv bruker. Et solenergianlegg kan også stilles inn slik at man aldri produserer mer enn maksimalt 100 kWp i overproduksjon.

LES OGSÅ: År 2050: – Forvent at solenergi er den vanligste energikilden

LES MER: Tema solceller i vår Energiblogg

 

Oppfyll miljøkrav – bedre energistandard

Vi skal heller ikke glemme at solceller er blant de mest miljøvennlige måtene å produsere strøm på. For noen kan dette være nok, men for de fleste bør det være flere årsaker til at du som næringsbyggeier vil installere solceller. Her en oppsummering:

 

 

solcellepanel_næringsbygg

solcelle solenergi miljø

false