Hva har en kraftleverandør å tjene på at du sparer energi?

Av Sven Kåre Anfinset den 03.04.2017 |

Del:

Mange kraftleverandører er ivrige på å gi deg tips om strømsparing. Hvordan kan det være god forretning for noen som lever av å selge deg strøm?

iStock-612616144_cut.pngÅ styre energibruken blir viktigere og viktigere. Skaff deg et kontrollsystem for full oversikt.  

Det er store endringer på gang i energibransjen. Der kundene før var lite opptatt av annet enn pris, har det plutselig blitt viktig med grønn energi.

LES OGSÅ: Slik kontrollerer du el-forbruket i næringsbygg

 

Energisparing i vinden

Det å bruke lite strøm er blant det mest miljøvennlige du kan gjøre, så reduserte energiutgifter har blitt synonymt med å være en grønn bedrift. Derfor har energirådgivning og hjelp til redusert energiforbruk blitt en tjeneste som både er relvant og lønnsom.

De samlede strømutgiftene omfatter selve strømprisen (antall kWh som forbrukes), pluss distribusjonskostnader (nettleie og avgifter basert på hvor mye strøm du tar ut i en gitt periode). Disse kan kuttes betydelig hos mange bedrifter.

 

Beskyttelse mot overbelastning

Det finnes også en mindre kjent årsak til at det oppfordres til energistyring og redusert forbruk fra kraftleverandørenes side, bortsett fra den åpenbare gode PR-profileringen. Med hele landet koblet opp til et strømnett, er dette strømnettet nødt til å tåle ganske store belastninger.

Dette er spesielt viktig under effekttopper – tidspunkter hvor veldig mange bruker mye strøm på én gang.

Ved at folk, og særlig store bedrifter, bruker mindre strøm og jevner ut forbruket gjennom energistyring, lettes noe av trykket på strømnettet. Da er det mye å hente ved å gå gjennom systemene og avdekke mulig ubalanse i energiforbruk gjennom døgnet, uken, eller årstidene, og deretter optimalisere det.

LES OGSÅ: Brosjyre fra Ustekveikja Energi og Energiplan

 

Positivt for omdømmet

Åpenbart er kutt i energiforbruket også en god PR-strategi. Det blir likevel feil å påstå at strømsparetipsene utelukkende gis i PR-øyemed. Strømleverandørene er gjennom det både opptatt av:

a) Å tilby kundene det de ønsker seg (miljø og sparing) og fremstå som grønn selv

og

b) ta ansvar for belastningen på strømnettet

Energibransjen, og da spesielt distribusjonsselskapene, ser at mer energistyring og lavere energiforbruk gjør det lettere å balansere belastningen på nettet.

LES OGSÅ: Energistyring (og 4 andre tjenester Energiplan tilbyr din bedrift)

 

En helhetlig tiltakspakke

Hvis man ikke klarer å balansere strømforbruket på denne måten, blir i verste fall strømselskapene og staten nødt til å bygge ut hele strømnettet for å kunne dekke de økte strømkravene. Dette er en veldig kostbar og tidkrevende prosess.

Derfor er det bedre for både kunde og leverandør dersom det finnes energistyringsverktøy og løsninger for å kartlegge og prognostisere forbruk.

Seriøse aktører tilbyr ikke bare "tips," men gjerne hele tiltakspakker som inkluderer energirådgivning, analyse, og konkrete tiltak for å hjelpe bedriften med å spare strøm.

For bedriftskundene til Energiplan betyr dette at energistyring og kontroll av energiforbruket får en helt ny dimensjon hvor energieffektivisering og kostnadskontroll kan automatiseres.

 

Har du flere spørsmål? Besøk vår ressursside for automatisk styring av strøm (energistyring). 

Energistyring_med_Energiplan

Energistyring

Sven Kåre Anfinset

Skrevet av: Sven Kåre Anfinset

Sven Kåre Anfinset er energirådgiver i Energiplan. Han har jobbet som bedriftsrådgiver i Ustekveikja Energi i 11 år og er opptatt av å finne optimale løsninger for bedrifter som ønsker å redusere sine energikostnader gjennom riktig strømavtale og reduksjon i forbruk.
false