Hvem kan få ENOVA-støtte?

Av Anders Rudlang den 07.02.2017 |

Del:

Enova tilbyr støtte til bygningseiere for å bidra til effektiv og fornybar energibruk i Norge. Men hvem kan få støtte til hva, og hva er kravene?

iStock-508903688.jpg
ENOVA-STØTTE: Det finnes mange støtteordninger via ENOVA. I denne artikkelen viser vi deg hvilke.

Statsforetaket ENOVA har siden 2001, gjennom studier og erfaring fra gjennomførte prosjekter, opparbeidet seg en betydelig oversikt over mulighetene for energieffektiv produksjon, og omlegging til fornybare energikilder.

På grunnlag av dette har de etablert en rekke støtteordninger for å oppfordre både vanlige boligeiere og industriledere til å investere i fornybar energi, energieffektivisering, og energigjenvinning.

Men: Det kan være lett å gå seg vill i jungelen av støtteordninger ENOVA tilbyr. For å hjelpe deg har vi satt opp en hendig oversikt, for å se om ditt prosjekt kvalifiserer for å få et statlig innskudd i budsjettet.

LES OGSÅ: Hvordan hjelper Energiplan deg med å få ENOVA-støtte?

Støtte til industri

Programmet “Støtte til energitiltak i industrien” rettes mot bedrifter som driver med industriell produksjon i Norge, eller i norsk økonomisk sone. For å kvalifisere her må prosjektet ditt enten være knyttet til områder som har med energieffektivisering å gjøre, eller resultere i gjenvunnet energi og/eller konvertering til fornybar energi.

Støtten beregnes individuelt for hvert prosjekt, men avgrenses alltid av noen sentrale faktorer. Beløpet tar utgangspunkt i hvor stor merinvestering energitiltaket medfører, og prioriterer prosjekter som ellers ikke ville blitt gjennomført av økonomiske grunner. Små og mellomstore bedrifter får også mer støtte enn store.

LES OGSÅ: 6 tips til hvordan bedrifter velger riktig energileverandør

Støtte til borettslag og sameier

Hvis ditt borettslag eller sameie har minst 10 boligenheter, kan du søke om støtte til å kartlegge energitiltak. Da vil du få hjelp til å avgjøre mulige tiltak for bygningen, samt hvor lønnsomme de vil være.

Etterpå kan du følge opp kartleggingen ved å søke om støtte til eksisterende bygg. Da vil du motta penger til å innføre energireduserende enkelttiltak, samt større prosjekter som for eksempel vannbåren varme eller oppgradering til passivhus- eller lavenergistandard.

Du kan også søke om støtte til varmesentraler, som produserer fornybar energi slik at boligene får bedre energiløsninger og grønnere energikarakter

LES OGSÅ: 5 tips til å kutte energikostnader i næringsbygg

Støtte til byggeprosjekter

Sitter du med planlagte byggeprosjekter, kan denne linken til “Støtte til konseptutredning for innovative energiløsninger i bygg og områder” være den mest relevante ordningen for deg. Den er ment å gi deg en utredning om hvorvidt innovative energitiltak er gjennomførbare og lønnsomme, før forprosjekteringsfasen er begynt.

Med innovative løsninger mener ENOVA både helt ny teknologi, og eksisterende teknologi brukt på en ny måte. Søknadene er konkurransebasert, og særlig løsninger mellom bygg kommer til å prioriteres. Jo mer innovative ideene er, jo mer sannsynlig er det å få støtte.

En annen støtteordning det er verdt å ta en titt på er “Støtte til energieffektive nybygg”. Den er ment å hjelpe utbyggere, entreprenører og byggherrer som ønsker å strekke seg lenger enn minstekravet teknisk forskrift stiller til energiløsninger.

LES OGSÅ: Skole kuttet energiforbruket med 66%

Støtte til ny teknologi

Dersom du har et demonstrasjonsprosjekt som baserer seg på teknologi som aldri har blitt utprøvd i full skala i Norge, kan du søke støtte til ny teknologi for fremtidens bygg.

Prosjektet må være en fysisk installasjon i fullskala, med reelle driftsforhold. Det er nødt til å bidra til økt energieffektivisering, eller fornybar energiproduksjon, gjennom ny teknologi. Her lønner det seg å tenke stort.

 

snakk med en energirådgiver

miljø støtteordninger enova

Anders Rudlang

Skrevet av: Anders Rudlang

Anders Rudlang er daglig leder i Energiplan. Han har omfattende og mangeårig bakgrunn fra IKT og Energi. Anders er opptatt av å utvikle og levere avanserte løsninger og tjenester for effektivisering av energibruk i bedrifter og private boliger. Han arbeider med energistyring av energi fra strømnettet, smarte målere, Elhub, solcelleløsninger, batterilagring, elbil ladeløsninger og integrasjon av andre alternative energikilder.
false