Produser egen strøm med solceller som plusskunde

Av Anders Rudlang den 12.04.2017 |

Del:

De fleste strømselskaper gir deg nå muligheten til å bli plusskunde. Det betyr at du kan produsere din egen strøm – og selge den tilbake til selskapet når du har overskudd.

iStock-178880766.jpg
SOL PÅ KONTO: Solcellepanel er perfekt for å produsere egen strøm med plusskundeordningen.

Plusskunder er hus- og bygningseiere som har en avtale med strømselskapet sitt om å produsere egen strøm. Den vanligste måten for å produsere egen strøm er å installere solcellepaneler på taket. Strømmen kan både brukes selv og selges tilbake til din kraftleverandør (strømselskapet) når du har overskuddsproduksjon.

LES MER: Solcellestrøm for bedrifter er hyperaktuelt

Har du flere spørsmål om solcellestrøm? Besøk vår ressurside for installering av solcellepanel.

 

Hvordan fungerer det?

Flere og flere strømselskaper tilbyr plusskundeordninger, og det betyr at du får selge strømmen tilbake til din kraftleverandør (strømselskapet). Solceller for bedrifter er en bra måte å produsere, bruke og selge sin egen strøm på. 

Siden din rolle som strømprodusent er noe begrenset, betyr det at det er færre regler å forholde seg til enn for storprodusenter. Prisen du får for strømmen du selger tilbake i nettet avtales direkte med din kraftleverandør. Du får da tilbakebetalt for antall kWh du mater tilbake i strømnettet.

LES OGSÅ: Gjør borettslaget til sin egen strømprodusent


Strømproduksjon fra solceller

Driver du en virksomhet som disponerer ledige takflater som egner seg for solcellepaneler kan du spare mye strøm.

LES OGSÅ: Når lønner det seg med solenergi for næringsbygg?

Solpanel på taket gir normalt ikke nok til å dekke hele behovet til en bygning hele tiden, men i perioder med mye sol vil du kunne produsere et overskudd av strøm. Siden strøm er ferskvare lønner det seg derfor å selge den tilbake til strømselskapet når du ikke kan bruke alt selv. Nettselskapene bruker da gjerne strømmen din til å kompensere for nett-tap eller effekttopper, som er perioder hvor strømnettet er under spesielt stor belastning.

Under disse effekttoppene har du også muligheten til å bruke din egenproduserte solstrømstrøm med bra gevinst da du ikke betaler hverken høy strømpris eller høy nettleie med effekttopper. Det gjelder selvsagt også under perioder med vanlig belastning, men det er under effekttoppene du sparer mest.

LES OGSÅ: Slik får du støtte til å installere solceller (næringsbygg)

Reglene fra NVE tilsier at innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt må overstige 100 kW. 100 kW innmatet overskuddstrøm  fra solceller er ganske mye (representerer ca 650 m2 med solceller på max effekt) og på årsbasis utgjør dette grovt regnet 100.000 kWh i tilegg til strømmen du bruker selv. Dette er maksimal mengde du har lov til å selge innenfor plusskundeordningen. Dersom du tilhører et borettslag kan derimot alle legge sammen sin kvote for større produksjon og opptre som felles plusskunde, men dette krever så klart planlegging med styret og beboere for å installere panelene på taket og å fordele produksjonen blant beboerne.

LES OGSÅ: Solenergi for borettslag - fremtiden er her


Hvordan bli plusskunde?

Først, sjekk om din strømleverandør i det hele tatt tilbyr ordningen. Hvis de gjør det, kontakter du de for å melde din interesse. Deretter forhører du deg med en etablert solcelleleverandør og en elektroinstallatør om ditt bygg er egnet for solceller – har det stort nok takareale, og er det plassert på en måte som sikrer god solinnstrømming? Finn den beste måten å installere paneler på. Noen strømleverandører tilbyr totalpakker med planlegging og leveranse av solcelleanlegg, samt plusskundeordning med kjøp av overskuddsproduksjonen din. Disse kan også hjelpe deg med søknader om støtte fra Enova eller din kommune.

I tillegg til produksjonsenheten (stort sett solceller) trenger du inverter/vekselretter samt en egen type strømmåler, for å se hvor mye du produserer. Du betaler selv for dette utstyret, men du kan få deler av kostnadene dekket av Enova – statsforetaket for effektive energiløsninger.

Husk at solceller kan påvirke bygningens utvendige karakter, så finn ut om du er nødt til å søke om lov der du bor, før du begynner prosessen. Dette kan kommunen hjelpe deg med. For gode råd om hvordan det hele kan løses fra start til slutt, kan det være smart å høre med en energirådgiver som f.eks Energiplan AS.

Ustekveikja -Energiplan - Plusskunde med Solkonto

solcellepanel_energiplan_solcelle-i-norge

solcelle solenergi

Anders Rudlang

Skrevet av: Anders Rudlang

Anders Rudlang er daglig leder i Energiplan. Han har omfattende og mangeårig bakgrunn fra IKT og Energi. Anders er opptatt av å utvikle og levere avanserte løsninger og tjenester for effektivisering av energibruk i bedrifter og private boliger. Han arbeider med energistyring av energi fra strømnettet, smarte målere, Elhub, solcelleløsninger, batterilagring, elbil ladeløsninger og integrasjon av andre alternative energikilder.
false