Senket energiforbruket 66 prosent med automatisk energistyring

Av Tom Jonberg den 29.01.2018 |

Del:

Hol Ungdomsskole i Buskerud senket energiforbruket med 66 prosent via automatisk energistyring og energitiltak etter rådgivning fra Energiplan. 

Screenshot 2018-01-24 13.10.10-893139-edited.png

I dag ligger typisk energibruk per kvadratmeter i f.eks. en gjennomsnittlig yrkesbygning på Østlandet (kontor, skole) på 200 kWh/m2/år avhengig av byggets alder, isolasjon, ventilasjon/varmegjenvinning etc. Med bare de enkleste tiltakene er det fint mulig å komme ned på 160–170 kWh/m2/år. Dette utgjør umiddelbart en reduksjon i forbruk på 15–20 prosent.

Det finnes en rekke tiltak du kan gjøre for å spare strøm – alt fra å senke temperaturen noen hakk, til å installere avanserte automatisk energistyring. Ofte kan selv små grep føre til store besparelser.

Et godt eksempel er Hol ungdomsskole. Selv etter rehabilitering mente de at driftsutgiftene var altfor høye. Etter å ha brukt verktøyene Energiplan har til disposisjon og sett på energiforbruket deres, oppdaget vi at temperaturen lett kunne senkes i deler av året. Som følge av dette ble energiforbruket i august måned redusert med hele 66 prosent. Et enkelt tiltak, som førte til mer enn halvering av kostnadene. 

Les artikkelen der dette ble omtalt (Næringsliv i Buskerud, Asker, Bærum)

 

Små tiltak er nok

Driftssystemene i store bygninger er rimelig kompliserte, og om de har små feilkalibreringer kan det gi ganske stort utslag samlet sett. Nettopp derfor er det viktig å kjøre en energianalyse, for så å gjøre de fininstillingene som kreves. For eksempel er en vanlig feil vi ofte ser at anlegg med vannbåren varme kjører med gal temperatur.

Selv relativt beskjedne tiltak er for de fleste nok til å spare 15-20 prosent energi. Det er ikke store investeringer som kreves. 

Vil du vite mer om effektiv styring av strøm i bygg? Da bør du undersøke hvilke fordeler som ligger i automatisk styring av strømmen, enkelt kalt energistyring. Energistyring handler om å legge til rette for at ditt bygg utnytter strømmen som forbrukes best mulig.

 Energistyring_med_Energiplan

Energiplan og denne casen ble omtalt i Næringsliv i Buskerud, Asker, Bærum - sept 2016, og først publisert i bloggen her 2. jan 2017. 

Energistyring energirådgivning

false