Slik får du støtte til å installere solceller (næringsbygg)

Av Tom Jonberg den 21.09.2017 |

Del:

Ja det er krever litt papirarbeid. Men overkommer du det, finnes det faktisk støtte å få til energiforbedringstiltak.

Installasjon av solceller for bedrifter er et slikt tiltak som vil være viktig i prosjekter som dekkes under «bedre energi- og klimaløsninger».

Det kan være verdt å være oppmerksom på at de fleste tiltak krever søknad på forhånd. En seriøs leverandør vil kunne gi informasjon om aktuelle tiltak som kan gi støtte.

papirarbeid_støtte.pngKalkuler totale installasjonskostnader: Inkl. solpanel, vekselrettere, montering og tilkopling. Målet er for de fleste å tjene inn investeringen raskest mulig. Dette kan man regne ut.

LES OGSÅ: Når lønner det seg med solenergi for næringsbygg?
L
ES OGSÅ: Hva slags ROI kan jeg forvente fra solceller på næringsbygg?

 

Enova

Enovas oppgave er å være en pådriver for lavutslippssamfunnet og gi støtte slik at bedrifter kan investere i bedre energi- og klimaløsninger.

De er et statlig organ som jobber for å fremme mer miljøvennlige energiformer og tiltak for å holde seg innenfor togradersmålet – en internasjonal målsetning om at klodens gjennomsnittstemperatur ikke skal stige med mer enn to grader i forhold til før-industriell tid (1850).

solceller_næringsbygg_illust.png

Enova gir støtte til en helhetlig kartlegging av energitiltak i yrkesbygg, deriblant installasjon av solcelleanlegg for næringsbygg, som bidrar til redusert energibruk og omlegging til fornybare oppvarmingsløsninger. Dette gis til yrkesbygg med en eiendomsportefølje på minimum 50.000 kvm.

LES OGSÅ: Case: Norges mest energieffektive svømmehall

De gir også støtte til tiltak som reduserer energibruk og bidrar til omlegging til fornybare energikilder. Her er økt bruk av strømproduksjon fra solceller et viktig tiltak. Støttenivået er avhengig av type og mengde tiltak. Enova har også støtteordninger til ulike tiltak som tar i bruk ny teknologi.

Det du må gjøre:

Sende inn en søknad, og legge ved relevant dokumentasjon. Energiplan bistår deg gjerne i denne prosessen.

 

Kommunal støtte

Noen kommuner gir også støtte til tiltak. Oslo kommune gir f.eks. tilskudd til energiforbedringstiltak i borettslag, sameier og yrkesbygg. Under dette tiltaket gir de tilskudd til enøkanalyse samt gjennomføring av tiltak. Det er en forutsetning at en enøkanalyse er gjennomført før man søker om støtte til tiltak.

Oslo kommune kan også gi støtte til tiltak som ikke passer inn i Klima- og Energifondets ordinære støtteordning. Dette gis i form av FoU- og pilotprosjekter som kan være med og utvikle eller vise frem nye løsninger som andre i kommunene også kan ha nytte av. Ta kontakt med din kommune for en komplett oversikt over mulighetene.

Har du flere spørsmål om solcellestrøm? Besøk vår ressurside for installering av solcellepanel.

 

solcellepanel_næringsbygg

solcelle solenergi støtteordninger enova

false