Slik fungerer et SD-anlegg

Av Tom Jonberg den 09.05.2017 |

Del:

Større bygninger er nesten helt avhengige av et SD-anlegg for å styre alle driftselementene. Men hva er det, og hvordan fungerer det egentlig?

energistyring_sd-anlegg.jpg
Energistyring er sentralt i bygninger med mange driftselementer. Et SD-anlegg gir deg full oversikt over energiforbruket. 

SD-anlegg, eller Sentral Driftskontrollsanlegg, er en essensiell del av bygninger med mange driftselementer. Når varmesystem, ventilasjon, kjøling, og alle de små komponentene som hører til skal synkroniseres og jobbe optimalt sammen, gjelder det å ha en skikkelig oversikt.

SD-anlegget er systemet som leser av og kontrollerer alle disse forskjellige elementene, og styres gjennom en dataskjerm. På denne måten oppnår du energirådgivning fra dag til dag. 

LES OGSÅ: Energiplan tilbyr energianalyse, strøm og styringssystemer

 

Hva kan du lese av?

Anleggene presenteres gjennom en forenklet tegning av rør og koblinger, hvor du kan enkelt veksle mellom de forskjellige systemene. Du vet til enhver tid hvilke som er aktive, gjennom at de for eksempel er markert i grønt. Videre kan du lese av navnene på hvert komponent (gjerne en serie tall og bokstaver), og de forskjellige verdiene de er satt til.

Varmeanlegg_sd-anlegg_energirådgivning.png
Slik kan et SD-anlegg se ut. Her med system fra SD-Consult. 

Gjennom oversikten kan du sammenligne settpunkt, som markerer hvilken temperatur eller effekt hvert komponent er stilt inn til å holde, og hva de faktisk avgir. I tillegg er det vanlig å kunne lese av eksterne data som er relevante for systemet, som for eksempel utetemperatur.

 

Alarmvarsling

Hvis det forekommer feil, vil det automatisk logges, og samtidig kan loggen kobles opp mot et mobiltelefonnummer eller en e-postadresse. Dermed kan driftsansvarlig få øyeblikkelig beskjed hvis det skjer noe utenom det vanlige.

Hvis settpunkt og faktisk verdi er i stor uoverenstemmelse med hverandre, er det som regel et tegn på at noe er galt, og da er det viktig å varsles i tide. Systemet skal være i stand til å leve opp til verdiene som settes.

LES OGSÅ: Slik kontrollerer du el-forbruket i næringsbygg

 

Styring

Hele anlegget ditt kan styres gjennom SD-anlegget. Det er kontrollpanelet for energisystemet i bygningen din, slik at du slipper å gå rundt og stille inn hvert komponent manuelt. Et godt SD-anlegg lar deg også programmere systemet til å tilpasse energibruken etter tidspunkt og dato. En kan dermed definere en mer energiøkonomisk drift for natt, helg, ferier og bevegelige helligdager.

LES OGSÅ: Derfor er strøm dyrere om dagen enn om natta

I bygg med kjølebehov, kan en også definere et noe høyere settpunkt for temperatur i sommermånedene, for slik å redusere energiforbruk til kjøling.

Det er smart å bruke et energistyringssystem, som kan kobles opp mot SD-anlegget for tilpasning i sanntid. 

Har du flere spørsmål? Besøk vår ressursside for automatisk styring av strøm (energistyring). 

Energistyring_med_Energiplan

Energistyring

false