EOS – Slik kontrollerer du el-forbruket i næringsbygg

Av Bjørn Kåre Kaslegard den 28.02.2017 |

Del:

Både små og store bygg kan ha mye å tjene på mer effektiv energistyring. Lær hvordan du vurderer det ved hjelp av et energioppfølgingssystem (EOS).

iStock-628986088.jpg

Dårlig energistyring er dårlig pengebruk, noe mange byggeiere har fått erfare. Som byggeier har du mye å tjene på å innføre et energioppfølgingssystem (EOS).

Ifølge Plan- og bygningsloven fra 1997 er man også pålagt å innføre et EOS for de bygg som omfattes av loven.

Vi har samlet all informasjonen du trenger på ett sted: Hva er et EOS, hva er fordelene ved det og hvordan bruker du det i praksis?

LES OGSÅ: Smarte målere gir nye muligheter for strømkundene

 

Hva er et EOS?

Et energioppfølgingssystem er kort fortalt et sett rutiner og verktøy for å kartlegge hvor effektivt ditt bygg utnytter energien.

Dette gjøres ved å sammenligne energibruken med utetemperatur og vurdere opp mot produsert vare. Videre sammenlignes dette med andre parametre som påvirker energibruk, som inne- og utetemperatur, lys og luftkvalitet.

 

Energistyring i regnskapet

Videre utfører du måleravlesninger og avviksanalyser samt setter opp budsjetter og regnskap som følge av det du har erfart. På bakgrunn av målinger og analyser vil man både kunne dokumentere oppnådde besparelser og få grunnlag for tiltak som vil være besparende og forbedrende for el-forbruket.

Enova anslår at etablering av EOS er den viktigste enkeltaktiviteten for å systematisk redusere energibruk i Norge. Det koster som regel ikke all verden og har svært god innvirkning på både miljø og økonomi.

LES OGSÅ: Energiledelse ga store besparelser (ENOVA ekstern link)

 

Hvorfor EOS?

Det er en rekke grunner til å innføre EOS, men disse er kanskje de viktigste:

  • Reduserte energiutgifter

Ved å ha full oversikt over hvordan bygget ditt bruker energi vil du bli mer energibevisst og kunne redusere utgifter ved kun å bruke det som er nødvendig.

  • Oppdag feil og avvik

Faste rutiner gjør det mye enklere å oppdage når noe ikke er som det skal, på et tidligere tidspunkt. Dette vil igjen spare deg for unødvendige utgifter.

  • Grunnlag for videre tiltak

Gjennom konstant analyse av energibruken, blir det lett å se hva som koster deg mest. Dette hjelper deg å se hvor du kan investere i smartere løsninger i fremtiden.

  • Positiv profilering

Vis at du er en samfunnsansvarlig aktør. Gode rutiner kan hjelpe omdømmet ditt, og samtidig gjøre deg mer attraktiv for leietakere og bedrifter. Å kunne fremvise konkrete sammenlignbare tall er heller ikke å forakte.

  • Mer bevisst driftspersonell
Det viser seg at flere bedrifter har kunnet vise til en videre 5–10 prosent energigevinst utover den direkte funksjonen av EOS-et. Dette er som følge av at driftspersonalet har blitt mer bevisste på energibruk på grunn av de nye rutinene og har grunnlag for å vurdere og implementere nye og forbedrede løsninger.

LES OGSÅ: Skole kuttet energiforbruket med 66%

 

EOS i praksis

Et EOS er som sagt bare en serie rutiner, så alt kan utføres manuelt dersom du ønsker det. Det gjøres blant annet ved å trene opp ansatte i å utføre de riktige målingene, og plotte dem inn i en såkalt ET-kurve. Du kan lese mer om dette i ENOVAs brosjyre om EOS. Det finnes også datasystemer for dem som ønsker å gjøre mesteparten manuelt, men med elektroniske hjelpemidler.

For de fleste er det nok likevel mest aktuelt å automatisere det hele, ved hjelp av et sentral driftsstyringsanlegg (SD-anlegg).

LES OGSÅ: 5 tips til å kutte energikostnader i næringsbygg

 

Automatisk EOS

Med et SD-anlegg får du tilgang til store mengder informasjon. Utfordringen ligger hovedsakelig i å finne fram til det som er relevant, og sørge for at driftspersonalet er opplært til å bruke programvaren. Anlegget kan lagre ukentlige rapporter, oppdage og varsle ved avvik, samt styre temperatur, ventilasjon og så videre.

Det er smart å få en ekspert til å se over SD-anlegget for å finjustere og optimalisere de forskjellige innstillingene. Gale innstillinger på et automatisk anlegg er like ille som et utrent personale ved manuell EOS. Energiplan tilbyr eksperter som kan gjøre alt dette for deg.

Med gode rutiner som etterleves og gjerne et optimalisert SD-anlegg, vet du at ditt bygg utnytter energien godt. I tillegg vil du ha et godt grunnlag for ytterligere å optimalisere energiforbruket.

Har du flere spørsmål? Besøk vår ressursside for automatisk styring av strøm (energistyring). 

Energistyring_med_Energiplan

Energistyring enova

Bjørn Kåre Kaslegard

Skrevet av: Bjørn Kåre Kaslegard

Bjørn kåre Kaslegard er energirådgiver i Energiplan. Han er kybernetikkingeniør og har bakgrunn fra byggautomasjon og ventilasjonsbransjen. Bjørn Kåre er opptatt av å hente det beste ut av de tekniske anleggene i ett bygg. Fokus til enhver tid er å behovstilpasse og optimalisere driften med tanke på inneklima, energiforbruk og energikostnader. Han jobber med energianalyse/rådgivning, energimerking, rådgivning innen byggautomasjon/SD og elbil ladeløsninger.
false