Slik utfører Energiplan en energiattest

Av Bjørn Kåre Kaslegard den 23.02.2017 |

Del:

Energiattesten skal dokumentere byggets energistandard og er gyldig i hele ti år. Men hvordan utføres egentlig en energiattest, og hvilke faktorer tas med i beregningen?


Eier du yrkesbygg på over 1000 kvm, eller leier ut et på minst 50 kvm, er du pålagt å ha en energiattest. Som eier av et bygg på 1000 kvm eller mer, må den også henge tydelig fremme for besøkende, samt at den skal lastes opp til ALTINN og være søkbar der og på energimerking.no.

Energiattesten skal vise byggets energistandard gjennom å kartlegge isolasjon, ventilasjon, og varmeanlegg. Informasjonen samles og gir grunnlag for energikarakter, oppvarmingskarakter, målt energibruk, samt forslag til tiltak du kan gjøre.

Når du først har fått etablert energiattest, er den gyldig i ti år, men det anbefales sterkt å  oppdatere den når du gjør endringer i bygget.

 Les også: Hvem kan få ENOVA-støtte?

Artikkelen fortsetter under bildet

iStock-492221212.jpgMÅ HA ENERGIATTEST: Ingen yrkesbygg slipper unna energiattesten, også mindre bygg enn disse kontorbyggene i Bjørvika.

 

Slik gjør vi det

Energiplan står mer enn gjerne til tjeneste for å hjelpe deg med å utføre en energiattest. Bevæpnet med ekspertise og avanserte simuleringsverktøy kan du være sikker på at våre rådgivere vil gjøre en grundig analyse av ditt bygg. Dette vil komme godt med når du skal ut på eiendoms- eller utleiemarkedet.

Vi kan dele prosessen inn i tre steg:


1) Informasjonsinnhenting

Vi begynner med å hente inn all tilgjengelig informasjon om bygningen din. Teknisk informasjon om både bygningsmassen og relevante anlegg saumfares for data som bygningskategori, byggeår, energiregler, areal, og så videre.

Dersom noe av informasjonen ikke lar seg oppdrive, bruker vi standardverdier for bygninger av samme type, og fra samme tidsperiode.

Når vi har en solid oversikt, begynner neste steg:


2) Befaring

Her besøker vi bygningen din og gjør alle nødvendige målinger. Vi finner ut hvilke tekniske løsninger (f.eks. SD-anlegg) som eksisterer, om de har plikt til energivurdering, om de er energivurdert og i så fall når det skjedde sist.

LES OGSÅ: Slik fungerer et SD-anlegg

All data vi henter inn fra befaringen supplerer informasjonen vi allerede har fra tilgjengelige dokumenter, før vi går videre til steg nummer tre:


3) Analyse og beregning

Som et tillegg til en energiattest kan vi også gjennomføre en energianalyse:

All informasjon samles og lastes inn i et simuleringsverktøy. Dette systemet bygger en simulert utgave av bygningen. Her kan vi teste ut hvordan bygningen fungerer under ulike årstider og temperaturer.

Vi kan også gjennomføre ulike energitiltak i bygningen og teste ut hvilken effekt de vil få i praksis. Dette kan være alt fra ny isolasjon i veggene, tidsstyring av elektroniske systemer, eller varmegjenvinning. Slik får du en tiltaksliste du kan stole på, hvor det er lett å beregne hva som vil være lønnsomt og ikke.

Selve Energiattesten utarbeides og resulterer i en energikarakter (A-G) og oppvarmingskarakter (farge).

 

Energistyring_med_Energiplan

energimerking energirådgivning enova

Bjørn Kåre Kaslegard

Skrevet av: Bjørn Kåre Kaslegard

Bjørn kåre Kaslegard er energirådgiver i Energiplan. Han er kybernetikkingeniør og har bakgrunn fra byggautomasjon og ventilasjonsbransjen. Bjørn Kåre er opptatt av å hente det beste ut av de tekniske anleggene i ett bygg. Fokus til enhver tid er å behovstilpasse og optimalisere driften med tanke på inneklima, energiforbruk og energikostnader. Han jobber med energianalyse/rådgivning, energimerking, rådgivning innen byggautomasjon/SD og elbil ladeløsninger.
false