Slik utfører vi en solcellekalkyle for næringsbygget ditt

Av Anders Rudlang den 22.05.2017 |

Del:

Hva gjør vi egentlig når du kontakter oss for en uforpliktende solcellekalkyle? Her finner du svarene på alt du lurer på når det gjelder klargjøring for produksjon av solcellestrøm.

solcellepanel_paa_taket_energiplan.png
SOLCELLEPANEL PÅ TAKET: En befaring av taket for å kartlegge maksimal produksjon, samt sjekke ditt taks faktiske beregningsgrunnlag (minus piper, lufteluker, stiger, utspring og skygger på deler av taket) er å foretrekke for å få en så bra mulighetsanalyse som mulig. Dette er grunnlaget for lønnsomhetskalkylen. 

LES OGSÅ: År 2050: – Forvent at solenergi er den vanligste energikilden

 

Mulighetsanalyse

Når du tar kontakt med Energiplan må du ha klart gateadresse og gjerne gårds- og bruksnummer (matrikkelinformasjon) for bygningene du vil vi skal legge til grunn for en mulighetsanalyse.

Vi vil bruke fly- og satelittfoto til å undersøke hvor egnet taket ditt er for solproduksjon av strøm. Her holder det oftest med kartene du kan finne selv på Google Maps eller Finn.no, som vi kombinerer med informasjon fra andre databaser.

Det finnes også ulike verktøy på nettet som på en enkel måte kan gi en pekepinn om hvor bra takene dine er egnet for solproduksjon, med estimerte installasjonspriser og produksjonsvolum. Erfaringsvis er det store unøyaktigheter i de fleste slike verktøy, da det vanligste er at alle takflater i m2 ''brukes rått'' som beregningsgrunnlag uten å ta hensyn til piper, lufteluker, stiger, utspring, skygger fra andre deler av taket, piper, trær, flaggstenger mm.

En optimal konfigurering av solcellene på takflaten for å oppnå maks produksjon, samt oppfølging med en fysisk befaring for å sjekke bygningsmessige ting som plassering av invertere, hvor skal kabler dras ned til strømtavla i bygget mm. er å foretrekke.

solcellepanel på taket.jpg
Fly- og satelittfoto av taket vil kunne gi et første estimat på hvor godt egnet ditt næringsbygg er for solcellestrøm. Her fra et industriområde i Mackenstein i Tyskland i februar 2016. 

Vi sjekker eksempelvis om takflatene på dine bygg peker nok mot sør og har riktig vinkel til å få solinnstrømmingen som kreves, eller om det eventuelt er flatt og dermed har muligheter for vinklede solpaneler i øst/vest konfigurasjon. Videre gjør vi et overslag på om det er trær (som du selv ikke har kontroll på) eller andre bygninger som vil skygge for solen, samt om det er noen åpenbare ventiler, luker eller lignende som tar opp plassen til eventuelle solcellepanel på taket, eller som fordyrer installasjonen om dette skal flyttes på.

LES OGSÅ: Hva slags ROI kan jeg forvente fra solceller på næringsbygg?

Gjennom våre databaser kan vi også se hva som vil være gjennomsnittlig solinnstrømming på det aktuelle geografiske stedet, historisk vær, snøfall og så videre. Vi kan ha en fullstendig analyse klar i løpet av kort tid, og som gir deg et godt utgangspunkt for å videre med en befaring på stedet. Ved en befaring sjekker vi også de fysiske forutsetningene for å montere solcellepanel på det aktuelle taket. Får vi til bra nok feste/forankring av solpanelene? Må vi ha kran eller stillas for å gjennomføre monteringen? Får vi til bra nok sikring for montørene? HMS er veldig viktig, og vi har klare regler å holde oss til ved denne type leveranser.

LES OGSÅ: Case: Norges mest energieffektive svømmehall 

Lønnsomhetskalkyle

Du er sannsynligvis ikke bare interessert i om det går an å installere solceller, men også om det vil være lønnsomt. Hvis du har en oversikt over hvor mye strøm du bruker på time/dag/uke/månedsbasis i løpet av et år kan vi ta dette med i våre lønnsomhetsberegninger. Hvor mye strøm kan du regne med å produsere? Hvor lang tid vil det ta å tjene inn installasjonskostnadene? Hvor mye vil du gå i pluss etter dette, og vil du i perioder kunne få et overskudd du kan selge tilbake til strømnettet? Vi vil også se om du kvalifiserer for støtte av Enova eller din lokale kommune, noe som kan dekke opp for en betydelig del av installasjonskostnadene.

LES OGSÅ: Når lønner det seg med solenergi for næringsbygg?

 

Hva skjer etter den første kalkylen?

Noen ting er vanskelige å se kun gjennom flyfoto/satelittfoto og den geografiske informasjonen vi allerede sitter på. Vi kan etter den første mulighetsanalysen sende en av våre rådgivere for å gjøre en befaring av taket og bygningsstrukturen, for å være sikker på at de er i god nok stand for et solanlegg.

For eksempel kan det vise seg at det vil bli vanskelig å feste solcellene grunnet takets struktur, eller brannforskrifter gjør at ikke det er nok ledig plass for invertere, tilknytning til el-anlegg mm. Eventuelle restriksjoner eller krav om godkjenning fra Plan- og Bygningsetaten i kommunen må sjekkes ut.

iStock-525436873-266090-edited-406118-edited.jpg
En befaring av taket fra en profesjonell energirådgiver vil gi deg det optimale grunnlaget for produksjon av solcellestrøm. Har du flere spørsmål om solcellestrøm? Besøk vår ressurside for installering av solcellepanel. 

 

Produksjons- og kostnadskalkyle

Etter at vi har kartlagt og konfigurert optimal plassering for solceller setter vi opp en kalkyle hvor vi beregner max solproduksjon - ''installert effekt'' for anlegget (kWp) og antatt produksjon gjennom ett kalenderår (kWh).

Her tar vi utgangspunkt i at et typisk solcellepanel er 1,7 m2 (ca 99cm x 168 cm) og kan max produsere 290 watt ved optimale forhold. I Sør-Norge beregner vi at man i snitt kan beregne 750 - 850 timer max produksjon pr. år for øst/vest vendte paneler, mens direkte sydvendte paneler kan produsere max 900-950 timer pr. år.

Hvis man f.eks. har et sydvendt skrått tak på ca 200 m2 flate kan det være mulig å montere 100 solpaneler som tilsammen utgjør ca 170 m2. 100 plater x 290watt blir 29.000 watt eller 29 kWp installert effekt. Hvis vi ganger dette tallet med max antall 100% soltimer (950) betyr det at vi kan forvente å produsere ca 27.500 kWh pr. år.

Totalkostnaden blir da utgjort av prisen for:

  • 100 Solpaneler 290w
  • Monteringsdetaljer for solpaneler (tilpasset taktype)
  • 1-2 Invertere/vekselrettere (omdanner likestrøm til vekselstrøm)
  • Monteringsarbeid inkl. transport & sikring
  • Elektrikerarbeid for tilknytning til el-anlegget

Det finnes selvfølgelig solpanel med med mer og mindre produksjon pr. panel/pr. m2 og dette gjør selvfølgelig utslag på prisen.

Noe som også nå kommer sterkere inn i vurderingene er bygningsintegrerte solceller. Dette kalles også BIPV (Building Integrated PhotoVoltaic) og kan være fasadeplater og takplater som har solceller innebygget. Vi kan vise til flere prosjekt i Norge som har tatt i bruk BIPV.

 

Se på en totalløsning for bygget ditt!

Vi anbefaler våre kunder sterkt å se på en total energiløsning for sine bygg og anlegg.

  • Ved å kombinere solcelleanlegg på tak eller fasade med en generell gjennomgang og analyse av energibruken,
  • Gjennomføre en energimerking/energiattest,
  • Samt ta i bruk et moderne energistyringssystem som overvåker og prognostiserer forbruk og effekttopper,
  • da oppnår du maksimal total energisparing og max ROI fra solcelleanlegget.
  • Kombiner dette med ladeanlegg for ansattes og kunders elbiler så er bedriften lang på vei en optimal aktør innen miljøvennlig og grønn energi.

 

solstrøm_energiplan

 

solcelle solenergi

Anders Rudlang

Skrevet av: Anders Rudlang

Anders Rudlang er daglig leder i Energiplan. Han har omfattende og mangeårig bakgrunn fra IKT og Energi. Anders er opptatt av å utvikle og levere avanserte løsninger og tjenester for effektivisering av energibruk i bedrifter og private boliger. Han arbeider med energistyring av energi fra strømnettet, smarte målere, Elhub, solcelleløsninger, batterilagring, elbil ladeløsninger og integrasjon av andre alternative energikilder.
false