Smarte målere (AMS) gir nye muligheter for strømkundene

Av Tom Jonberg den 02.01.2017 |

Del:

Utrullingen av smarte målere (AMS - Avanserte Måle- og Styringssystemer) er i full gang i Norge. Disse målerne åpner for helt nye muligheter for strømkundene til å overvåke og kontrollere sitt strømforbruk og annen informasjon som spenning, strømkvalitet mm.

smartmålere_ams.jpg

NVE har satt som krav at de nye målerne skal være utstyrt med et standardisert og åpent grensesnitt som gjør at strømkundene kan hente informasjon om strømforbruk og kvalitet på strømmen som blir levert. Grensesnittet, som kalles AMS HAN (HAN = Home Area Network), gjør informasjonen tilgjengelig for strømkundene selv, og for tjenesteleverandører som strømkunden kan autorisere for tilgang til dataene. Eksempler på nye tjenester som kan bruke dette grensesnittet er smart-hus løsninger og tjenester som gir bedre oversikt over eget forbruk, energisparing eller kvaliteten på strømforsyningen i hjemmet eller bedriften.

Se link til NVE her for hele nyhetsoppdateringen

Endelige spesifikasjoner for hvordan kundene eller deres strømleverandør/tjenesteleverandør kan hente ut data fra de smarte målerne og omforme disse til f.eks. kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak for bedriften eller husholdningen er nå tilgjengelige.

LES OGSÅ: Derfor automatiseres strømmålingen

 

Strømkunden har råderett på egne data og tilgangen til disse

Strømkunden selv bestemmer om tilgangen til egne forbruksdata fra den smarte strømmåleren skal åpnes. Det er en en egen ''HAN-Port'' (HAN = Home Area Network) på AMS-måleren som kan åpnes for å hente ut data. Kunden kan kreve av sin kraftleverandør eller nettselskap at HAN-Porten åpnes og det er nettselskapet som skal dekke alle utgifter forbundet med dette. 

 

Sanntidsinformasjon gir bedre oversikt

Det legges opp til at informasjon om løpende forbruksutvikling (effekt), både for eget forbruk og for eventuell egen produksjon (f.eks. fra solceller på taket) , skal oppdateres med få sekunders mellomrom. Dette legger til rette for tjenester som for eksempel gir bedre oversikt over eget forbruk, samtidig som du ganske umiddelbart for eksempel ser hvilken effekt det har å skru ned temperaturen på varmekablene. Ved egen solcelleproduksjon vil du løpende kunne se hvor strøm du har brukt selv, og hvor mye du har solgt tilbake til nettselskapet/kraftleverandøren (plusskunde).

LES OGSÅ: Dette betyr smartmåler (AMS) for din bedrift

 

Energiplan tilrettelegger sine kundeweb-løsninger for AMS-informasjon

For bedriftskundene til Energiplan betyr dette at styring og kontroll av energiforbruket får en helt ny dimensjon hvor energieffektivisering og kostnadskontroll kan automatiseres.

energistyringsverktøy_webbasert

Energistyring Smartmåler (AMS)

false