Unngå disse 5 dyre tabbene når du skaffer ladestasjoner til borettslaget

Av Øyvind Thomassen den 29.11.2018 |

Del:

Energiplan-5_dyre_tabber_elbillading_borettslag

Frykter du å gjøre feil når borettslaget eller sameiet skal skaffe ladestasjoner? Er du obs på disse fallgruvene, kan vi love at du stiller mye tryggere.

Det norske elbilsalget har virkelig skutt i været de siste årene, og viser ingen tegn til å stoppe. Som styremedlem i et borettslag eller sameie, er det sannsynlig at du har fått forespørsler fra beboerne om å skaffe ladestasjoner til parkeringsplassene, og lurer på hvordan det best lar seg gjennomføre. Der mange før var litt skeptiske til å ordne egne «bensinstasjoner» til enkeltbeboere, har de fleste nå forstått at ladestasjoner faktisk bidrar til en verdiøkning på boenhetene som langt overskrider prisen på infrastruktur og ladeløsning.

 

Før du ser på en konkret løsning, burde du være litt var på hvor det er vanlig å trå feil, slik at du kan unngå å gjøre samme feil som andre. Ladeløsninger for elbil er egentlig ikke vanskelig å få på plass i det hele tatt, men det krever at du tenker helhetlig fra første stund og etablerer en langsiktig plan. Ellers risikerer du ikke bare å betale for mye; du er også personlig ansvarlig om noen skader seg gjennom usikrede løsninger.

 

Her er de fem vanligste feilene borettslag og sameier gjør rundt elbillading:

1. De forstår ikke sitt eget erstatningsansvar

Vi har sett flere provisoriske løsninger i borettslag og sameier der ingen har forhørt seg med rådgivere eller totalleverandører. Ofte har de bare latt beboerne trekke ledninger selv, uten hensyn til sikkerhetsfaktoren.

 

Her snakker vi typisk om dårlig isolerte eller ujordede stikkontakter, trukket på kryss og tvers gjennom vinduer, eller med dobbelkontakter som overskrider kursens kapasitet. Da risikerer du alt fra strømbrudd og brann til personskader. Bare det at for mange får lade på én gang, kan legge hele borettslaget mørkt.

 

Det hender også at en elektriker har blitt involvert for å sette opp noe litt mer avansert, men dersom bestillingen ikke er i henhold til regelverk fra styrets side, eller elektrikeren ikke har jobbet mye med elbillading tidligere, kan det fremdeles forekomme brudd på retningslinjer. Om noe dermed går galt, er ikke det elektrikers ansvar å betale erstatning. Det er styrets.

 

Styret skal inneha dokumentasjon på at ladeløsningen er utført i henhold til HMS og NEK400. Følges ikke dette, og noen skader seg, har det en strafferamme på 2–5 år for styrets medlemmer. Heldigvis har vi merket at langt flere er klar over ansvaret sitt nå enn bare for noen år siden. Kunnskapsnivået stiger.

 

2. De lar beboerne kjøpe egne ladestasjoner

Ofte ser vi at beboerne med elbil er villige til å betale for sin egen ladestasjon, og det er ikke så rart at mange styrer velger å si ja. Det høres jo unektelig ganske uproblematisk ut.

 

Problemet oppstår når flere vil gjøre det samme – enten andre som allerede eier elbil, eller blir fristet til å kjøpe når de ser naboen skaffe ladestasjon. Ganske raskt vil det være for mange som lader på én gang til at anlegget kan takle det, og ladestasjonene er ikke bygget for å kunne lastbalansere i fellesskap.

 

Ofte er ikke disse ladestasjonene kompatible med den nye infrastrukturen, og må erstattes av andre. Vi har vært vitne til at dette har skjedd og at borettslag har blitt sittende igjen med en regning på flere hundre tusen kroner. Kanskje må også hele el-anlegget bygges ut for å støtte all ladingen. De som allerede har betalt opptil 20 000 kroner av egen lomme, vil neppe ønske å betale dobbelt opp for den nye løsningen, og styret kan altså bli sittende igjen med en diger regning.

Usikker på om ditt borettslag eller sameie har nok strømkapasitet til å tilby elbillading? Sjekk ut vår kalkulator og få vår vurdering.

 

3. De lar andre bygg komme dem i forkjøpet

Det finnes ikke ubegrenset med strøm i nærmeste trafostasjon. Om ditt borettslag eller sameie venter med å skaffe elbilladere, kan andre bygg i området ha nådd kapasitetstaket allerede. Vi vet at elbilsalget stiger, og at etterspørselen etter ladestasjoner snart vil bli så høy at du ikke lenger har noe valg. Faktisk bokstavelig talt – du kan ikke nekte beboerne å lade elbil i sameiet uten spesielt saklig grunn. Det samme vil etter alt å dømme snart også gjelde for borettslag.


Om forsyningsnettet blir nødt til å bygges ut, er situasjonen for tiden sånn at byggene som allerede har fått sin del av kaka slipper å betale anleggsbidrag for dette. Hele summen, som ofte kan ligge på over en halv million kroner, kreves av dem som overskrider kapasiteten og gjør det nødvendig å bygge ut. Dette er ikke en spesielt rettferdig fordeling av kostnadene, men det er dessverre realiteten.

 

4. De tenker ikke langt nok frem i tid

Har styret først bestemt seg for å anskaffe en felles løsning, er mye gjort, men du er ikke helt i mål ennå. Det gjelder nemlig ikke å undervurdere hvor mange som vil melde seg på i fremtiden.

 

Vi kan ta et anlegg vi nylig satte opp som eksempel. Her var det ti stykker som sa de ville ha ladestasjon da prosjektet begynte. Innen ukene det tok å installere anlegget, hadde 17 nye kastet seg på. Dette var helt forventet, så det var plass til deres ladestasjoner også – men hadde vi ikke hatt lang erfaring med installasjon av ladestasjoner, kunne vi ha gått på en smell.

 

Sørg alltid for at anlegget er lett skalerbart. Skal du grave opp deler av parkeringsplassen for å legge kabler – grav opp fra ende til annen, i stedet for bare til dem som eksplisitt har bedt om lading allerede. Da slipper du å gjøre arbeidet på nytt om kort tid. Vi lover at du ikke kommer til å angre.

 

5. De låser seg til proprietære løsninger

Med alt dette i bakhodet, gjenstår å velge leverandør. Her kan vi ikke understreke nok hvor viktig det er å velge et åpent system. Det vil si at anlegget lar deg koble på andre ladestasjoner enn bare dem leverandøren selv tilbyr. Elbilmarkedet er såpass nytt og blomstrende at det stadig utvikles ny teknologi, og du vil ikke låse deg til dyre og utdaterte stasjoner når tiden kommer for å legge til flere.

 

Grunnen til at mange går i denne fellen, er at de proprietære løsningene (altså de som er låst til én bestemt produsent) ofte selges inn ved at selve infrastruktur-installasjonen blir billigere. Kunden tenker at de har funnet den rimeligste løsningen, og så får de seg en smell når de ser at hver ladestasjon koster 15- eller 20 000 kroner, når konkurrentenes bare koster 10 000. Og det er bare med dagens priser – i fremtiden vil du nok kunne anskaffe rimeligere stasjoner også.

 

Når du velger leverandør burde du altså se nøye på hva avtalen inkluderer, og sammenligne med konkurrerende pristilbud fra andre. Om noe virker billigere, er det fordi ladestasjonene koster mer, eller fordi service og overvåking av systemet ikke er inkludert?

 

Det du sparer i installasjon, kan fort bli dyrere på sikt, gjennom proprietært tilleggsutstyr eller ekstra arbeidstimer for styret.

Har du nok strøm til å tilby elbillading? Ta vår ladekalkulator

elbil elbil-lading borettslag-sameie

false