Visste du at alle yrkesbygg over 1000 kvm må ha energimerking?

Av Bjørn Kåre Kaslegard den 13.01.2017 |

Del:

Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal, i følge norsk lovgivning, alltid ha en gyldig energiattest. Hvis du leier ut lokaler, skal alle bygg over 50 kvm ha energiattest.


For yrkesbygg med areal over 1000 kvm må man alltid kunne fremlegge gyldig energiattest.

Attesten, eller bare energimerket med karakterer, skal henges opp slik at det er synlig for brukerne av bygningen. Loven krever også at attesten skal vises frem til interessenter ved salg eller utleie av bygningen.

Attesten skal også legges inn via ALTINN og være søkbar på energimerking.no.

Slik lyder altså loven:

“Fra 1. juli 2010 skal alle yrkesbygg over 50 kvm (BRA) være energimerket ved utleie og salg (og nybygg). For store yrkesbygg (1000 kvm samlet BRA) gjelder i tillegg kravet om at gyldig attest skal foreligge uavhengig av salg og utleie.”

Formålet med denne lovgivningen er å legge press på eiere av yrkesbygg til å hele tiden søke etter de mest energieffektive løsningene.

 iStock-502836942.jpg

BJØRVIKA: Det er få yrkesbygg som slipper unna energimerking, og energieffektive nybygg har spesielt gode forutsetninger for å oppnå en god score

 

Økonomisk lønnsomt

På sikt vil det være mer økonomisk lønnsomt å eie bygg med god energimerking. Det forklarer seg egentlig selv - men med et energieffektivt bygg bruker man mindre penger på oppvarming og drift.

Skal du selge eller leie ut bygget vil det også være mer attraktivt i markedet, og i et tenkt scenario der alt ellers er likt mellom deg og konkurrentene, vil du ha mulighet til ta en høyere pris dersom du kan skilte med en bedre energiattest.

En god energiattest øker byggets attraktivitet i markedet fordi det reduserer energikostnadene også for leier.

Omdømmemessig er det også viktig å kunne vise til å være en “grønn” bedrift. Hvem vet - kanskje det kan åpne noen nye dører?

LES OGSÅ: Skole kuttet energiforbruket med 66%

 

Har mitt bygg gyldig energiattest?

Om du er usikker på om ditt bygg har energiattest, kan du sjekke dette svært enkelt ved å gå inn på energimerking.no og skrive inn adressen til bygget det gjelder.

 

Hvem kan hjelpe oss med energimerking?

Energimerking av bygg krever fagkunnskap. Den som merker må ha kompetanse på energianalyse/energiattest eller ha gått kurs hos Enova.

En energirådgiver skal ikke bare hjelpe dere med å få på plass en energiattest, men også kunne komme opp med en tiltaksplan med punkter for forbedring.

Det kan virke fristende å utføre merkingen selv, men det er krav til uavhengighet, så det er kun eksterne som ikke er ansatt i bedriften som kan utføre energimerkingen.

For å utføre dette forskriftsmessig og laste opp Energiattesten i Altinn kreves det dessuten egne systemløsninger.  

 LES OGSÅ: Hvordan utfører Energiplan en energiattest?

Må jeg følge tiltaksplanen som fremkommer i forbindelse med energimerkingen?

Tiltaksplanen lister opp løsninger som vil være lønnsomme på sikt. Om man ikke ønsker implementere tiltakene med en gang, er det ihvertfall lurt å ta de med i planene neste gang det skal gjøres oppgraderinger eller vedlikehold av bygningsmassen.

 

New Call-to-action

energimerking Energistyring

Bjørn Kåre Kaslegard

Skrevet av: Bjørn Kåre Kaslegard

Bjørn kåre Kaslegard er energirådgiver i Energiplan. Han er kybernetikkingeniør og har bakgrunn fra byggautomasjon og ventilasjonsbransjen. Bjørn Kåre er opptatt av å hente det beste ut av de tekniske anleggene i ett bygg. Fokus til enhver tid er å behovstilpasse og optimalisere driften med tanke på inneklima, energiforbruk og energikostnader. Han jobber med energianalyse/rådgivning, energimerking, rådgivning innen byggautomasjon/SD og elbil ladeløsninger.
false